Rečnik regionalnog razvoja

S

Stepen razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave - mera razvijenosti određenog regiona i jedinice lokalne samouprave u odnosu na republički prosek

Stepen obrazovanja - meri se učešćem stanovništva sa višom i visokom stručnom spremom u ukupnom stanovništvu starosti od 15 - 64 godine prema popisu iz 2002. godine. Pokazatelj razvojnih mogućnosti opštine

Stopa nezaposlenosti - predstavlja učešće broja nezaposlenih u broju stanovnika starosti od 15 - 64 godine u posmatranoj godini. Pokazatelj socijalne i ekonomske razvijenosti opštine meri se stopom nezaposlenosti radno sposobnog stanovništva opštine