Programi finansiranja razvoja regiona

Programi finansiranja razvoja regiona biće izvršni dokumenti za svaki od regiona, tj. programski dokumenti za ostvarivanje politike ravnomernog regionalnog razvoja. Oni će služiti i kao instrumenti koordinacije poslova Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave u oblasti ekonomskog, socijalnog, prostornog i kulturnog razvoja regiona, a na osnovu analize nivoa razvijenosti regiona i strateških prioriteta i ciljeva definisanih i navedenih u Nacionalnom planu.

Sadržaj programa finansiranja u glavnim crtama je sledeći:

1) Spisak projekata sa kratkim opisom, uključujući očekivane rezultate (rezimei projekata - projektni listovi);

2) Finansijski okvir (raspodela finansijskih sredstava za realizaciju projekata za svaki region za datu fiskalnu godinu, sa naznačenim izvorom finansiranja);

3) Analiza usklađenosti sa nacionalnim politikama (i politikama EU);

4) Finansijski plan;

5) Sistem implementacije:

  • Sistem upravljanja; 
  • Uputstvo za primenu;  
  • Sistem za praćenje i evaluaciju; 
  • Sistem finansijskog upravljanja i kontrole; 
  • Informisanje i odnosi sa javnošću.