Izrada nacrta Nacionalnog plana za regionalni razvoj

U Palati Srbije, danas je održan prvi sastanak novoformirane Radne grupe za izradu nacrta Nacionalnog plana za regionalni razvoj.

Na sastanku Radne grupe predstavljen je do sada izrađen nacrt Nacionalnog plana i dogovorene dalje aktivnosti. Radnu grupu čine predstavnici gotovo svih ministarstava, institucija od značaja za razvoj, kao i međunarodnih institucija, sindikata i civilnog sektora. Na čelu Radne grupe je pomoćnik ministra privrede Dejan Radulović, a njegov zamenik je direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj Miliš Ignjatović. Dogovoreno je da se u narednom periodu održe pojedinačni sastanci sa svim institucijama koje su uključeni u izradi nacrta Nacionalnog plana.