Počinje skrining za Poglavlje 22

Danas počinje eksplanatorni skrining za Poglavlje 22 o Regionalnoj politici i koordinaciji strukturnih elemenata, koje obuhvata propise koji se odnose na planiranje i sprovođenje kohezione politike Evropske unije i ostvarivanje ciljeva strategije Evropa 2020 korišćenjem evropskih strukturnih i investicionih fondova.

Sastanak eksplanatornog skrininga za poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata održava se 1. i 2. oktobra 2014. godine u Briselu. Tom prilikom Evropska komisija će predstaviti Srbiji pravne tekovine EU u ovoj oblasti.

Poglavlje 22 obuhvata propise koji se odnose na planiranje i sprovođenje kohezione politike EU i ostvarivanje ciljeva strategije Evropa 2020, korišćenjem evropskih strukturnih i investicionih fondova. Reč je o uredbama kojima se definišu konkretni ciljevi kohezione politike EU za period 2014–2020, zatim fondovi za njenu realizaciju (Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski socijalni fond i Kohezioni fond), kao i aktivnosti koje mogu biti finansirane, principi i pravila za pružanje podrške i iznos raspoloživih finansijskih sredstava. Ovim propisima takođe su utvrđeni programski dokumenti (partnerski sporazum i operativni programi), koje je neophodno usaglasiti sa Evropskom komisijom, i institucionalni okvir koji se mora uspostaviti za upravljanje navedenim programima.

Delegaciju Srbije činiće predstavnici Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Generalnog sekretarijata Vlade, Republičkog sekretarijata za javne politike, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Republičkog zavoda za statistiku, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i Tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva. Sastanku eksplanatornog skrininga prisustvovaće i predstavnici Misije Srbije pri Evropskoj uniji.

Evropsku uniju predstavljaće eksperti iz Direktorata za regionalnu i urbanu politiku, Direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju i Direktorata za proširenje. Eksplanatorni skrining predstavlja prvu fazu procesa skrininga, gde Evropska komisija predstavlja pravne tekovine Evropske unije podeljene u pregovaračka poglavlja. Nakon svake prezentovane oblasti predstavnici Republike Srbije će imati priliku da postave prethodno pripremljena pitanja, kao i određeni broj dopunskih pitanja. Sastanak bilateralnog skrininga za ovo pregovaračko poglavlje je zakazan za 28. i 29. januar 2015. godine u Briselu.