Rečnik regionalnog razvoja

N

Nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica - skup pojmova, naziva i simbola koji opisuju grupe teritorijalnih jedinica sa nivoima grupisanja i koja sadrži kriterijume po kojima je izvršeno grupisanje koji su uređeni u skladu sa standardima Evropske unije

Nedovoljno razvijeni regioni - regioni čiji je stepen razvijenosti ispod republičkog proseka bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika

Nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave - jedinice lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti u rasponu od 60% do 80% republičkog proseka

Nacionalni plan regionalnog razvoja - vrsta razvojnog dokumenata regionalnog razvoja kojim se definišu osnovni razvojni prioriteti regionalnog razvoja Republike Srbije i načini njihovog ostvarivanja. Nacionalni plan regionalnog razvoja priprema Ministarstvo a donosi Narodna skupština na predlog Vlade za period od deset godina