Početak | Finansiranje regionalnog razvoja | Svi programi za jedinice lokalnih samouprava

Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu definisao je potrebu za uvođenjem inovacija u promovisanju lokalnih i regionalnih privrednih potancijala. Cilj konkursa je podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju značaja moderne i efikasne lokalne samouprave u cilju uspostavljanja povoljnog poslovnog okruženja.

Institucija

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Kome je namenjen

Drugi podsticaji od značaja za regionalni razvoj

Visina sredstava

Uslovi kreditiranja/subvencionisanja

Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji. Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

Ograničenja

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati.

Gde konkurisati

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

Rok za prijavu

20. mar 2014.

Uslovi konkurisanja

Kontakt

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 9 do 15 časova.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice www.region.vojvodina.gov.rs.

Prilozi

Konkurs

163,50 KB
  • Štampaj