Početak | Finansiranje regionalnog razvoja | Svi programi za jedinice lokalnih samouprava

Mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata

Cilj mere je podrška jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni od domaćih i međunarodnih donatora, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Institucija

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

Kome je namenjen

Ulaganje u ekonomsku (privrednu) infrastrukturu

Visina sredstava

Ministarstvo će u određenom procentu sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje projekta koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave, a koji ne može preći iznos od 2.500.000,00 dinara, bez PDV-a

Uslovi kreditiranja/subvencionisanja

Više o uslovima u tekstu javnog poziva.

Ograničenja

Ministarstvo neće sufinansirati učešće jedinica lokalne samouprave u projektima koji su već sufinansirani od strane ovog Ministarstva u 2012, 2013. i 2014. godini.

Gde konkurisati

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd
www.mrrls.gov.rs

Rok za prijavu

01. okt 2014.

Uslovi konkurisanja

Kontakt

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona: 011/333-4165 Milica Adamović, 011/333-4175 Jovanka Jovanović, ili imejlom na elektronsku adresu: milica.adamovic@mrrls.gov.rs i jovanka.jovanovic@mrrls.gov.rs.

Prilozi

  • Štampaj