Početak | Finansiranje regionalnog razvoja | Svi programi za jedinice lokalnih samouprava

Dodela sredstava u okviru mere povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti

U okviru ove Mere, sredstva se mogu koristiti za: sufinansiranje infrastrukturnih troškova za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod i za sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda.

Institucija

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

Kome je namenjen

Razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

Visina sredstava

Do 1.000.000,00 dinara

Uslovi kreditiranja/subvencionisanja

Više informacija u tekstu javnog poziva u prilogu.

Ograničenja

Za sredstva mogu konkurasti samo srednja preduzeća koja obavljaju delatnost u sektoru S, oblast od 10 do 33.

Gde konkurisati

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd
www.mrrls.gov.rs

Rok za prijavu

01. okt 2014.

Uslovi konkurisanja

Kontakt

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona: 011/333-4166 Željko Sokanović i 011/333-4184 Milica Mihailović ili imejlom na elektronsku adresu Ministarstva regionalni.razvoj@mrrls.gov.rs

Prilozi

  • Štampaj