Početak | Finansiranje regionalnog razvoja | Svi programi za jedinice lokalnih samouprava

Javni poziv za podnošenje zahteva za sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2014. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sufinansira gradove i opštine na teritoriji AP Vojvodine za programe ili mere aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja, i to za: stručnu praksu; zapošljavanje pripravnika; obuke u profesionalnim i radnim veštinama i javne radove.

Institucija

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Kome je namenjen

Podsticanje zapošljavanja

Visina sredstava

-

Uslovi kreditiranja/subvencionisanja

formiran Lokalni savet za zapošljavanje, donet Lokalni akcioni plan za zapošljavanje za 2014. godinu i obezbeđen iznos sredstava za programe ili mere aktivne politike zapošljavanja

Ograničenja

-

Gde konkurisati

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za prijavu

14. apr 2014.

Uslovi konkurisanja

Kontakt

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Javnog poziva mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu na telefon 021/487 43 13.
Obrazac zahteva može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu, na sajtovima www.spriv.gov.rs i www.nsz.gov.rs.

Prilozi

  • Štampaj