Početak | Finansiranje regionalnog razvoja | Svi programi za jedinice lokalnih samouprava

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u u kupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara kao podrška programu izrade i usvajanja Lokalnog akcionog plana za Rome na teritoriji AP Vojvodine.

Institucija

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Kome je namenjen

Ulaganje u socijalnu zaštitu

Visina sredstava

do 150.000,00 dinara

Uslovi kreditiranja/subvencionisanja

Podnosilac prijave može aplicirati za izradu LAP-a koji se odnosi na oblasti predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma.

Ograničenja

Gde konkurisati

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za prijavu

01. okt 2014.

Uslovi konkurisanja

Kontakt

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4277, 021/487 4255
www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prilozi

  • Štampaj