Početak | Finansiranje regionalnog razvoja | Svi programi za jedinice lokalnih samouprava

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordin

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara za relaizaciju programa uvođenja koordinatora za romska pitanja u jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini.

Institucija

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Kome je namenjen

Jačanje kadrovskih i ljudskih resursa

Visina sredstava

240.000,00 dinara

Uslovi kreditiranja/subvencionisanja

Konkursom će se finansirati bruto plata koordinatora za romska pitanja u iznosu od 40.000,00 dinara, u trajanju od 6 meseci.

Ograničenja

Gde konkurisati

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa

Rok za prijavu

01. okt 2014.

Uslovi konkurisanja

Kontakt

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4277, 021/487 4255.
www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prilozi

  • Štampaj