Početak | Finansiranje regionalnog razvoja | Svi programi za jedinice lokalnih samouprava

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje programa obrazov

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.800.000,00 dinara radi realizacije programa unapređenja obrazovanja romske dece osnovnoškolskog uzrasta u AP Vojvodini.

Institucija

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Kome je namenjen

Ulaganje u obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Visina sredstava

150.000,00 dinara

Uslovi kreditiranja/subvencionisanja

Opštine i gradovi koji apliciraju su u obavezi da obezbede minimalno finansijsko učešće jednako iznosu traženih sredstava na Konkursu u cilju podrške programu obrazovanja učenika/ca romske nacionalnosti osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda u AP Vojvodini.

Ograničenja

Gde konkurisati

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa

Rok za prijavu

01. avg 2014.

Uslovi konkurisanja

Kontakt

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4277, 021/487 4255
www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prilozi

  • Štampaj