Redizajnirana Mapa registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

Agencija za privredne registre redizajnirala je veb portal sa Mapom Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja (Mapa RegMPRR), tako da je sada korisnicima ponuđen besplatni uvid u podatke iz ovog registra na mnogo jednostavniji i pregledniji način nego ranije.
Uz ćiriličnu i latiničnu verziju Mape RegMPRR na srpskom jeziku, korisnicima je dostupan i sadržaj Mape RegMPRR na engleskom jeziku, što omogućuje većem broju korisnika da za svoje analize i istraživanja iskoristi podatke iz različitih izvora, sublimirane na jednom mestu.

Mapa RegMPRR je interaktivni veb portal koji prikazuje različite zbirne podatke iz Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja i podatke iz drugih elektronskih registara koje vodi APR, kao i preuzete podatke drugih državnih organa i organizacija. Osim dosadašnjih podataka, Mapa RegMPRR je dodatno obogaćena i podacima o neprofitnom sektoru, kao i setom podataka o podsticajima regionalnog razvoja koji prikazuju iznose podsticaja, prema teritorijalnom nivou na koji su usmereni.
Osim dosadašnjih tabelarnih prikaza, APR je pripremio i grafikone koji omogućuju pregledniji prikaz ponuđenih podataka. Novinu predstavlja i neposredan uvid u sadržaj fusnota, kao i pristup dodatnim objašnjenjima, u napomenama ispod objavljenih tabela što će, nadamo se, omogućiti bolje razumevanje prikazanih podataka.
Podsećamo, podaci na Mapi RegMPRR odnose se na vremenski niz od četiri godine, za četiri teritorijalna nivoa (Republika Srbija, regioni, oblasti, opštine), a ažurirani su najnovijim podacima koji obuhvataju period od 1. januara do 31. decembra 2013. godine.

Mapu možete videti na linku: http://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/

  • Štampaj