Javni poziv za predlaganje kandidata za članove kandidata Nacionalnog saveta za regionalni razvoj

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalnog saveta za regionalni razvoj kojim poziva opštine i gradove da predlože kandidata koji će predstavljati regione u ovom telu.

Pravo predlaganja kandidata za članove Nacionalnog saveta za regionalni razvoj imaju sve jedinice lokalne samouprave, dok više jedinica lokalne samouprave iz jednog regiona mogu predložiti zajedničkog kandidata.
Jedinice lokalne samouprave kandidate mogu predložiti do 11. januara 2013. godine, a za člana Nacionalnog saveta imenuje se kandidat kojeg je predložio najveći broj jedinica lokalne samouprave iz regiona.
Nacionalni savet za regionalni razvoj obrazuje se u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju u cilju obezbeđivanja i unapređivanja regionalnog razvoja u zemlji i nadležan je za predlaganje mera za unapređivanje regionalnog razvoja, praćenje stanja u ovoj oblasti i analizu principa i efekata primene politika i mera Vlade iz oblasti regionalnog razvoja.
Članovi Nacionalnog saveta su, pored predstavnika regiona,  i ministri nadležni za regionalni razvoj, finansije, životnu sredinu i poslove prostornog planiranja, infrastrukturu, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, rad i socijalnu politiku i Kosovo i Metohiju.

 

Prilozi

  • Štampaj