Akreditovane još dve regionalne razvojne agencije

Regionalna razvojna agencija Beograd i Regionalna razvoja agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine su akreditovane za obavljanje poslova regionalnog razvoja od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

Ugovore o akreditaciji potpisali su direktor Nacionalne agencije Miloš Ignjatović i direktori razvojnih agencija Dragoljub Miletić ispred RRA Beograd i Danijela Marković ispred RRA Podrinje, Podgorina i Rađevina. 

Regionalna razvojna agencija Beograd akreditovana je za obavljanje poslova regionalnog razvoja za Beogradski region. Od 2002. do 2013. godine, agencija je poslovala pod imenom Regionalni centra za razvoj MSPP Beograd, a 2013. godine promenila je poslovno ime.  Osnivači ove agencije su Grad Beograd, Privredna komora Beograd, Institut ekonomskih nauka i Mreža održivog razvoja.

Regionalna razvojna agencija Podrinje, Podgorina i Rađevina osnovana je 2013. godine. Osnovači ove agencije su Loznica, Ljubovija, Krupanj, Osečina, Mali Zvornik i Krupanj i udruženja preduzetnika Opšte udruženje preduzetnika iz Loznice, Udruženje građana „Klub privrednika Loznice“, Opšte udruženje preduzetnika iz Malog Zvornika, Opšte udruženje preduzetnika iz Ljubovije i Opšte udruženje preduzetnika iz Bogatića.

Do sada je akreditovano 13 agencija i to tri u Regionu Južna i Istočna Srbija, šest u Regionu Šumadija i Zapadna Srbija, tri u Regionu Vojvodina i jedna u Beogradskom regionu. Akreditaciju se izdaje na period od dve godine sa mogućnošću obnove. Akreditacija regionalnih razvojnih agencija se sprovodi radi uspostavljanja institucionalnog okvira za planiranje, organizovanje i realizaciju razvojnih aktivnosti u cilju osiguranja kvaliteta i održivosti institucija koje se bave regionalnim razvojem, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju. Procesom akreditacije uspostavlja se sinhronizovan sistem rada i omogućava efikasna koordinacija na svim nivoima od lokalnog do regionalnog i centralnog, a sve u cilju sprovođenja politike regionalnog razvoja.

  • Štampaj