Национални савет за регионални развој

Национални савет за регионални развој основала је Влада Републике Србије ради обезбеђивања и унапређивања регионалног развоја.

Национални савет за регионални развој је конституисан на првој седници одржаној 15. октобра 2010. године у Зајечару.

Надлежности

У складу са Законом о регионалном развоју, Национални савет обавља следеће послове:

  1. прати стање у области регионалног развоја и предлаже мере за унапређивање регионалног развоја Републике Србије; 
  2. јавно промовише циљеве регионалног развоја Републике Србије и подстиче њихову реализацију; 
  3. даје мишљење на нацрт Националног плана и на предлог регионалне стратегије;
  4. даје мишљење на предлоге програма за финансирање развоја региона из средстава буџета Републике Србије; 
  5. анализира принципе и ефекте примене политика и мера Владе из области регионалног развоја; 
  6. координира радом регионалних савета; 
  7. формира радне групе за одређена питања од значаја за регионални развој; 
  8. доноси Пословник о свом раду; 
  9. подноси Влади једном годишње извештај о свом раду;
  10. обавља и друге послове у складу са овим законом.

Национални савет има председника и чланове. Мандат председника и чланова Националног савета траје четири године.

Чланови Националног савета су: министри надлежни за национални инвестициони план, финансије, животну средину и послове просторног планирања, инфраструктуру, државну управу и локалну самоуправу, одрживи развој недовољно развијених подручја, рад и социјалну политику и Косово и Метохију који је и представник региона Косово и Метохија и још два представника из региона Косово и Метохија; градоначелник града Београда који је и представник Београдског региона и још два представника из Београдског региона; председник Владе Аутономне покрајине Војводине који је и представник региона Војводина и још два представника из региона Војводина; четири представника из региона Шумадија и Западна Србија; три представника из региона Јужна и Источна Србија; државни секретар у Министарству задужен за регионални развој; директор Националне агенције за регионални развој; директор Канцеларије за европске интеграције; председник Сталне конференције градова и општина и Национални ИПА Координатор.

Кандидате за чланове Националног савета који нису именовани по функцији, предлагале су јединице локалне самоуправе министарству надлежном за регионални развој на основу позива за подношење предлога.

 

Председник Националног савета: Игор Мировић, министар регионалног развоја и локалне самоуправе

Чланови Националног савета су:
• Лазар Крстић, министар финансија,
• проф. др Зорана Михајловић, министарка енергетике, развоја и заштите животне средине,
• проф. др Милан Бачевић, министар природних ресурса, рударства и просторног планирања,
• Александар Антић, министар саобраћаја,
• Никола Селаковић, министар правде и државне управе,
• др Јован Кркобабић, потпредседник Владе и министар рада, запошљавања и социјалне политике,
• Александар Вулин, министар без портфеља задужен за Косово и Метохију
• Сулејман Угљанин, министар без портфеља  овлашћен да води Канцеларију за развој недовољно развијених подручја
• Милош Игњатовић, в.д. директра Националне агенције за регионални развој
• Бојан Пајтић, председник Владе Аутономне покрајине Војводине и представник региона Војводина
• Саша Пауновић, председник Сталне конференције градова и општина
• Мирослав Чучковић, члан Градског већа града Београда, представник Београдског региона
• Велибор Ивановић, Гњилане, представник региона Косово и Метохија;
• Вукоје Вукојевић, директор Фабрике отковака „Иво Лола” д.о.о. Лешак, представник региона Косово и Метохија
• Димитрије Пауновић, председник општине Нова Варош, представник региона Шумадија и Западна Србија
• Братислав Гашић, градоначелник Крушевца, представник региона Шумадија и Западна Србија
• Горан Љубић, председник општине Дољевац, представник региона Јужна и Источна Србија
• Зоран Антић, градоначелник Врања, представник региона Јужна и Источна Србија
• проф. др Жарко Обрадовић, министар просвете, науке и технолошког развоја, представник Београдског региона
• Радмило Тодосијевић, професор Економског факултета у Суботици, представник региона Војводине