Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Regionalne razvojne agencije | Registar akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd d.o.o. Beograd

Skr. naziv: Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd d.o.o.
Šifra delatnosti: 7022
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
Broj stanovnika: 1639121
Matični broj: 17449958
PIB: 102210566

Adresa

Adresa: Topličin venac 11/4
Mesto: Beograd
Opština: Stari Grad
PTT broj: 11000
PAK:
E-pošta: office@rarei.rs
Telefon: +381 11 2186 730
Faks: +381 11 2186 740
Web: www.rarei.rs

Ovlašćeno lice

Ime i prezime: Andrijana Tanasijević
Funkcija: v. d. direktora
E-pošta: andrijana.tanasijevic@rarei.rs
Telefon: 011/2186-730
Mobilni:
Obrazovanje: VSS
Radni staž:
Starost: 30

Bankovni račun

Račun Banka Adresa Mesto
840-809743-70 Uprava za trezor Obilićev venac 9-11 Beograd

Osnivači

Red. br. Tip Osnivač Ovlašćeno lice
1 локална самоуправа Grad Beograd Prof. dr Radojičić Zoran
2 привредна комора Privredna komora Srbije Čadež Marko
3 институт Institut ekonomskih nauka Erić Dejan

Oblasti

Broj oblasti Opština Okrug

Broj zaposlenih u agenciji

Broj sistematizovanih radnih mesta: (podatak nije poznat)

Broj zaposlenih/stepen obrazovanja Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme Broj angažovanih po ugovoru Ukupan broj zaposlenih
VII 1 13 1 0 14
UKUPNO: 13 1 0 14

Podaci o poslovnom prostoru u sedištu

Površina (m2) Vlasništvo Opis
97 Ne Poslovni prostor na IV spratu

Podaci o poslovnim/organizacionim jedinicama

Red. br. Naziv Adresa Mesto PTT Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme

Podaci o opremi

Tip Količina Vrednost (din.) Opis
računač 16
Projektor 3
fotokopir aparat 1
Kancelarijski nameštaj 0

Podaci o planiranim finansijskim sredstvima

Red. br. Godina Iznos (din.) Izvor
1 2013 15.354.940,00 Članarine osnivača
2 2013 3.960.000,00 Drugi izvori sredstava
3 2016 32.000.000,00 članarine osnivača

Podaci o dosadašnjim uslugama obavljenim za javni sektor

Red. br. Godina Naziv usluge Korisnik usluge
1 2014 SSU ARRA JLS
2 2014 SSU za MMSPP MMSPP
3 2014 Obuka za infrastrukturne projekte JLS-Grad Beograd, gradske opštine
4 2014 Obuka za pripremu i pisanje EU projekata zaposleni u gradskoj upravi Grada Beograda
5 2015 Obuka za pripremu predloga projekata NVO - gradska opština Čukarica
6 2015 Obuka za pripremu i pisanje EU projekata zaposleni u gradskoj upravi Grada Beograda
7 2015 Obuka "kako do izvora finansiranja" zaposleni u gradskoj upravi Grada Beograda
8 2015 SSU ARRA JLS
9 2015 SSU za MMSPP MMSPP
10 2016 SSU ARRA JLS
11 2016 SSU za MMSPP MMSPP

Podaci o dosadašnjim uslugama obavljenim za privatni sektor

Red. br. Godina Naziv usluge Korisnik usluge
1 2014 Mentoring MSPP i klasteri
2 2014 Obuke MMSPP
3 2014 Konsalting MMSPP
4 2015 Obuke MMSPP
5 2015 Mentoring MSPP i klasteri
6 2015 Konsalting MMSPP
7 2016 Obuke MMSPP
8 2016 Konsalting MMSPP
9 2016 Mentoring MSPP i klasteri

Podaci o sprovedenim međunarodnim, regionalnim i lokalnim projektima

Red. br. Godina Naziv projekta Korisnik projekta Tip projekta Vrednost projekta Priložena dokumentacija
1 2016 Coworking 47 mladi Regionalni 547.913,00 Уговор
2 2016 Kontinum start up MMSPP Regionalni 2.614.285,00 Уговор
3 2016 Sajam zapošljavanja ui drvnoj industriji i industriji nameštaja mladi , MMSPP Nacionalni 0,00 Решење о формирању радне групе за програмирање и координацију средстава ИПА и остале развојне помоћи
4 2016 LEEN Grad Beograd Međunarodni 9.920.000,00 Решење о формирању радне групе за координацију пројеката енергетске ефикасности
5 2016 Implementation of energy efficiency measures in public utilities in the City of Belgrade Grad Beograd Međunarodni 1.364.000.000,00 Решење о формирању радне групе за координацију пројеката енергетске ефикасности
6 2016 Akceleratori efikasnosti u zgradarstvu Grad Beograd Međunarodni 0,00 Решење о формирању радне групе за координацију пројеката енергетске ефикасности

Podaci o zaključenim ugovorima iz člana 50. Zakona

Red. br. Datum zaključenja ugovora Ugovorne strane Predmet ugovora Rok važnosti Vrednost ugovora (din.) Priložena dokumentacija

Podaci o ostvarenim rezultatima u oblasti podrške privrednim subjektima

Godina Broj održanih obuka Broj obučenih polaznika Broj preduzeća koja su dobila usluge mentoring Broj klijenata koji su dobili usluge konsaltinga Broj prijava po programima NARR Broj odobrenih prijava po programima NARR
2016 45 898 8 475 262 187

Podaci o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja

Godina Kategorija Nivo Broj
2016 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
4
oblasni nivo
lokalni nivo
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
3
nacionalni nivo
1
regionalni nivo
2
međuopštinski nivo
lokalni nivo
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
2
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja /

Podaci o akreditaciji

Datum podnošenja zahteva za akreditaciju: 15.11.2013.
Broj rešenja o sticanju akreditacije: 02 број 21-10/14
Datum donošenja rešenja o sticanju akreditacije: 27.01.2014.
Rok važenja rešenja o sticanju akreditacije: 27.01.2016.
Registarski broj upisa prve akreditacije:
Broj rešenja o oduzimanju akreditacije:
Datum donošenja rešenja o oduzimanju akreditacije:
Broj rešenja o prestanku akreditacije:
Datum donošenja rešenja o prestanku akreditacije:

Obnova akreditacije:


Red. br. Godina Datum zahteva Datum rešenja Broj rešenja Rok važenja Reg. broj Podbroj
1 2016 28.12.2015 29.3.2016 06-00-3/2016-02-3 5 година
2 2021 12.2.2021 11.3.2021 1-04-023-2/2021-2 4/14/2026

Podaci o oceni u postupku vrednovanja rada agencije

Godina Ocena Opis ocene Komentar
2015 59.3 Одличан Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/13 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 88.4 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-20/2017-1 од 29.09.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 102.6 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-19/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 74.2 одличан Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-9/2019/1 од 12.09.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 67.9 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-9/2020-1 од 12.10.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-04-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 75.7 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-5/2021-1 од 04.03.2021. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 152 одличан Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-5/2022-1 од 13.05.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 82.3 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-7/2023-1 од 07.06.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Štampaj