Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Ostali subjekti regionalnog razvoja

Ostali subjekti regionalnog razvoja

Vlada Republike Srbije

 • na predlog Republičkog zavoda za statistiku, određuje oblasti koje čine regione i jedinice lokalne samouprave i gradske opštine koji čine oblast 
 • na predlog Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, bliže uređuje strukturu, metodologiju izrade, način usklađivanja, način sprovođenja javne rasprave, kao i način i rokove izlaganja na javni uvid razvojnih dokumenata
 • usvaja jedinstvenu listu razvijenosti regiona, jedinica lokalne samouprave i gradskih opština na predlog Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, najkasnije do 31. oktobra tekuće godine
 • predlaže Skupštini na usvajanje Nacionalni plan regionalnog razvoja za period od deset godina
 • donosi Regionalnu razvojnu strategiju na predlog Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja za Region Južne i Istočne Srbije, Region Šumadije i Zapadne Srbije i Region Kosova i Metohije
 • donosi programe finansiranja i to za one projekte koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije na predlog Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja
 • bliže uređuje način predlaganja kandidata za članove Nacionalnog saveta za regionalni razvoj
 • osniva Nacionalnu agenciju za regionalni razvoj za obavljanje razvojnih, stručnih i regulatornih poslova
 • osniva Regionalne razvojne savete za svaki region
 • usvaja bliže uslove, kriterijume i načine akreditacije i oduzimanja akreditacije pre isteka vremena na koji je data
 • utvrđuje mere za podsticanje regionalnog razvoja na predlog Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja 
 • usvaja Metodologiju za vrednovanje mera i podsticaja regionalnog razvoja

Autonomna pokrajina Vojvodina

 • donosi Strategiju regionalnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine 
 • daje mišljenje na programe finansiranja koji je realizuju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Grad Beograd

 • donosi Strategiju regionalnog razvoja za teritoriju grada Beograda 
 • daje mišljenje na programe financiranja koji se realizuju na teritoriji grada Beograda

Fond za razvoj Republike Srbije

 • realizuje programe za podsticanje regionalnog razvoja kroz kredite

 

 • Štampaj