Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Regionalni razvojni saveti | Regionalni razvojni savet za Region Južne i Istočne Srbije

Regionalni razvojni savet za Region Južne i Istočne Srbije

Regionalni razvojni savet za Region Južne i Istočne Srbije ima predsednika i 15 članova. Mandat predsedniku i članovima traje pet godina.

Predsednik Regionalnog razvojnog saveta za Region Južne i Istočne Srbije je Zoran Perišić, gradonačelnik Niša.
Članovi Saveta su:
(1) Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave, predstavnik Vlade;
(2) Nebojša Videnović, predsednik opštine Bor, predstavnik lokalne samouprave na predlog Opštinskog veća Bora;
(3) Aleksandra Milovanović, pomoćnik predsednika opštine Negotin, predstavnik lokalne samouprave na predlog Opštinskog veća Negotina;
(4) dr Nebojša Marjanović, predsednik opštine Boljevac, predstavnik lokalne samouprave na predlog Opštinskog veća Boljevca;
(5) Ljubiša Sudimac, predsednik Skupštine opštine Blace, predstavnik lokalne samouprave na predlog Opštinskog veća Blace;
(6) Nagip Arifi, predsednik opštine Bujanovac, predstavnik lokalne samouprave na predlog Opštinskog veća Bujanovac;
(7) Zoran Antić, gradonačelnik Vranja, predstavnik lokalne samouprave na predlog Gradskog veća Vranja;
(8) Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca, predstavnik lokalne samouprave na predlog Gradskog veća Leskovca;
(9) Branislav Kostić, zamenik predsednika opštine Pirot, predstavnik lokalne samouprave na predlog Opštinskog veća opštine Pirot;
(10) Prvoslav Nedeljković, pomoćnik gradonačelnika Smedereva, predstavnik lokalne samouprave na predlog Gradskog veća Smedereva;
(11) Zoran Ilić, predsednik opštine Lebane, predstavnik lokalne samouprave na predlog Opštinskog veća Lebana;
(12) Bojan Avramović, direktor Regionalne razvojne agencije JUG d.o.o., Niš, predstavnik civilnog sektora na predlog Regionalne razvojne agencije JUG d.o.o., Niš;
(13) Dobrila Sudimac Mratinković, savetnik u Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, predstavnik civilnog sektora na predlog Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga;
(14) Vladan Jeremić, direktor Društva sa ograničenom odgovornošću RARIS – Regionalne agencije za razvoj Istočne Srbije Zaječar, predstavnik civilnog sektora na predlog Društva sa ograničenom odgovornošću RARIS – Regionalne agencije za razvoj Istočne Srbije Zaječar;
(15) Ivana Stošić, generalni direktor Biznis inkubatora centra BIC Yumko d.o.o., Vranje – u restrukturiranju, predstavnik javnog sektora na predlog Biznis inkubatora centra BIC Yumko d.o.o., Vranje – u restrukturiranju.”

  • Štampaj