Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Regionalni razvojni saveti | Regionalni razvojni savet za Region Kosovo i Metohija

Regionalni razvojni savet za Region Kosovo i Metohija

Regionalni razvojni savet za Region Kosovo i Metohija ima predsednika i osam članova. Mandat predsednika i članova traje pet godina.

Predsednik Regionalnog razvojnog saveta za Region Kosovo i Metohija je Vukoje Vukojević, direktor Fabrike otkovaka „Ivo Lola” d.o.o. Lešak.

Članovi Saveta su:
(1) Veselin Kočanović, rukovodilac Grupe za privredu i ekonomski razvoj u Kancelariji za Kosovo i Metohiju, predstavnik Vlade;
(2) Danilo Kostić, član Gradskog veća Prištine, predstavnik lokalne samouprave na predlog Gradskog veća Prištine;
(3) Ljubiša Mijačić, pomoćnik predsednika opštine Zubin Potok, predstavnik lokalne samouprave na predlog Opštinskog veća Zubin Potok;
(4) Zoran Rakić, predsednik opštine Vučitrn, predstavnik lokalne samouprave na predlog Opštinskog veća Vučitrn;
(5) Časlav Sofronijević, član Opštinskog veća opštine Zvečan, predstavnik lokalne samouprave na predlog Opštinskog veća Zvečan;
(6) Slaviša Redžić, rukovodilac Odeljenja za privredu i finansije opštine Štrpce, predstavnik lokalne samouprave na predlog Opštinskog veća Štrpce;
(7) Zoran Milojević, član Opštinskog veća opštine Leposavić, predstavnik lokalne samouprave na predlog Opštinskog veća Leposavić;
(8) Dragoslav Marinković, v.d. direktor Pozorišta mladih sa dečjom i lutkarskom scenom Priština-Gračanica, predstavnik javnog i civilnog sektora na predlog Kancelarije za Kosovo i Metohiju.”

  • Štampaj