Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Остали субјекти регионалног развоја

Остали субјекти регионалног развоја

Влада Републике Србије

 • на предлог Републичког завода за статистику, одређује области које чине регионе и јединице локалне самоуправе и градске општине који чине област 
 • на предлог Министарства економије и регионалног развоја, ближе уређује структуру, методологију израде, начин усклађивања, начин спровођења јавне расправе, као и начин и рокове излагања на јавни увид развојних докумената
 • усваја јединствену листу развијености региона, јединица локалне самоуправе и градских општина на предлог Министарства економије и регионалног развоја, најкасније до 31. октобра текуће године
 • предлаже Скупштини на усвајање Национални план регионалног развоја за период од десет година
 • доноси Регионалну развојну стратегију на предлог Министарства економије и регионалног развоја за Регион Јужне и Источне Србије, Регион Шумадије и Западне Србије и Регион Косова и Метохије
 • доноси програме финансирања и то за оне пројекте који ће се финансирати из буџета Републике Србије на предлог Министарства економије и регионалног развоја
 • ближе уређује начин предлагања кандидата за чланове Националног савета за регионални развој
 • оснива Националну агенцију за регионални развој за обављање развојних, стручних и регулаторних послова
 • оснива Регионалне развојне савете за сваки регион
 • усваја ближе услове, критеријуме и начине акредитације и одузимања акредитације пре истека времена на који је дата
 • утврђује мере за подстицање регионалног развоја на предлог Министарства економије и регионалног развоја 
 • усваја Методологију за вредновање мера и подстицаја регионалног развоја

Аутономна покрајина Војводина

 • доноси Стратегију регионалног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине 
 • даје мишљење на програме финансирања који је реализују на територији Аутономне покрајине Војводине

Град Београд

 • доноси Стратегију регионалног развоја за територију града Београда 
 • даје мишљење на програме финанцирања који се реализују на територији града Београда

Фонд за развој Републике Србије

 • реализује програме за подстицање регионалног развоја кроз кредите

 

 • Штампај