Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о. Лесковац

Скр. назив: ЦРЈП д.о.о. Лесковац
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 486613
Матични број: 20225017
ПИБ: 104758641

Адреса

Адреса: Пана Ђукића бр. 42
Место: Лесковац
Општина: Лесковац
ПТТ број: 16000
ПАК:
Е-пошта: info@centarzarazvoj.org
Телефон: +381 16 3150 115; +381 16 233 440
Факс: +381 16 3150 114
Web: www.centarzarazvoj.org

Овлашћено лице

Име и презиме: Драгана Белензада
Функција: директор
Е-пошта: dragana.belenzada@centarzarazvoj.org
Телефон: +381 16 233 440
Мобилни: +381 63 292 447
Образовање:
Радни стаж:
Старост: 35

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
160-269404-68 Банка Интеса Милентија Поповића 7б Нови Београд
840-794743-62 Управа за трезор Поп Лукина 7-9 Београд

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Град Лесковац Цветановић Горан
2 локална самоуправа Општина Власотинце Стојановић Небојша
3 локална самоуправа Општина Црна Трава Благојевић Славољуб
4 локална самоуправа Општина Бојник Стојановић Иван
5 локална самоуправа Општина Лебане Илић Зоран
6 локална самоуправа Општина Медвеђа Драшковић Слободан
7 локална самоуправа Град Врање Антић Зоран
8 локална самоуправа Општина Владичин Хан Младеновић Горан
9 локална самоуправа Општина Сурдулица Тончев Новица
10 локална самоуправа Општина Босилеград Захаријев Владимир
11 локална самоуправа Општина Бујановац Арифи Нагип
12 локална самоуправа Општина Прешево Мустафа Рагми
13 предузеће "British American Tobacco Vranje" а.д. Врање Serkies Michal
14 привредна комора Регионална привредна комора Лесковац Јовић Горан
15 удружења грађана Удружење грађана "Генератор" Врање Ристић Гордана
16 локална самоуправа Општина Трговиште Крстић Ненад
17 други оснивачи Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Белензада Драгана

Области

Број области Општина Округ
1 Бојник Јабланички округ
1 Власотинце Јабланички округ
1 Лебане Јабланички округ
1 Лесковац Јабланички округ
1 Медвеђа Јабланички округ
1 Црна Трава Јабланички округ
2 Босилеград Пчињски округ
2 Бујановац Пчињски округ
2 Владичин Хан Пчињски округ
2 Врање Пчињски округ
2 Прешево Пчињски округ
2 Сурдулица Пчињски округ
2 Трговиште Пчињски округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: 12

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VII 1 9 2 0 11
VI 1 0 0 1
УКУПНО: 10 2 0 12

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
91 Не Пословни простор који се састоји од канцеларија и магацина. У закупу.

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
Аутомобил 2 0,00
Рачунари 14 0,00
Остала опрема 0 0,00 Канцеларијска опрема и канцеларијски намештај побројани су у пописној листи која је приложена уз Захтев за акредитацију

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2011 8.476.522,00 чланарина оснивача
2 2011 45.223.100,00 други извори финансирања
3 2012 8.476.522,00 чланарина оснивача
4 2012 45.223.100,00 други извори средстава
5 2013 8.000.000,00 Чланарина оснивача
6 2013 21.637.000,00 Други извори средстава

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2011 "Интелигентно коришћење енергије и енергетска ефикасност" Јединице локалне самоуправе
2 2011 "Партиципативно учење и деловање и Рурална процена на основу учешћа ПЛА/ПРА" Јединице локалне самоуправе
3 2011 "ЦЕФЕ туризам тренинг програм" Јединице локалне самоуправе
4 2011 "Одређивање визије Радан планине" Јединице локалне самоуправе
5 2011 "Обука за полагање испита за службенике за јавне набавке" Јединице локалне самоуправе
6 2011 "Радионица за прижаоце услуге приватног смештаја у селима на Радан планини" Јединице локалне самоуправе
7 2011 "Инфо дан други позив за прикупљање предлога пројеката - ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија" Јединице локалне самоуправе
8 2012 "Тренинг за потенцијалне апликанте у оквиру другог позива Бугарска , Србија ИПА прекограничног програма" (3 тренинга) Јединице локалне самоуправе
9 2012 "Тренинг о Процедурама за финансијски менаџмент у складу са националним и захтевима Европске Уније " Јединице локалне самоуправе
10 2012 "Радионица радних група -Израда/ревизије локалних стратегија развоја са фокусом на родна и мањинска права " (2 радионице) Јединице локалне самоуправе
11 2012 Систем менаџмента квалитетом 9001:2008 (3 обуке) Јединице локалне самоуправе
12 2012 Регионална индустијска зона "Југ", Владичин Хан Јединица локалне самоуправе
13 2012 Зелана Зона "Север" Лесковац, складишно дистрибутивни центар Јединица локалне самоуправе
14 2012 Просторни план посебне намене за Бесну Кобилу Јединица локалне самоуправе
15 2012 Развој мреже бициклистичких и пешачких стаза Јединица локалне самоуправе
16 2012 Брендирање Јабланичког и Пчињског округа Јединица локалне самоуправе
17 2012 Решавање проблема отпадних вода у Јабланичком и Пчињском округу Јединица локалне самоуправе
18 2013 Изградња капацитета за израду предлога пројекта за потребе реализације С. рураллног развоја општине Трговиште Јединица локалне самоуправе
19 2013 Обуке представника локалне самоуправе за припрему инфраструктурних пројеката Јединице локалне самоуправе
20 2013 Маркетинг стратегија и акциони план за развој туризма у Јабланичком и Пчињском округу Јединице локалне самоуправе
21 2013 Ажурирање web sajta Јединице локалне самоуправе
22 2013 Израда тендерске документације по ПРАГ процедури Општина Трговиште
23 2014 Једнодневне обуке за представнике ЈЛС на тему "Припрема инфраструктурних пројеката". ЈЛС: Зајечар, Бољевац, Књажевац, Неготин, Велико Градиште, Голубац, Жагубица, Лесковац, Бојник, Врање, Бујановац, Ниш-Пантелеј, Алексинац, Блаце, Бела Паланка, Димитровград, Трговишвте

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2012 Српски кастел намештаја МСПП
2 2011 Менторинг услуге стр "Јелен"
3 2011 Менторинг услуге "Стрела" д.о.о.
4 2011 Менторинг услуге "БЗПИ Илић Инжењеринг"
5 2011 Менторинг услуге "Југоградња" д.о.о.
6 2011 Менторинг услуге СТР "Мега јаје"
7 2011 Менторинг услуге "Лаксабло" д.о.о.
8 2011 Менторинг услуге "ПЦ Дигитал"
9 2011 Менторинг услуге "Инрнет сервис ИБС Бобан Цакић ПР"
10 2011 Менторинг услуге "Биба Керамик Центар"
11 2011 Менторинг услуге "ФУНГО-ЈУГ"
12 2011 Менторинг услуге "ФРЕШ"
13 2011 Менторинг услуге "УКУСИ ЈУГА" д.о.о.
14 2011 Менторинг услуге "Лука"
15 2011 Менторинг услуге "Видра"д.о.о.
16 2012 Уговор о пружању менторинг услуга Предузеће за производњу, трговину и услуге аутолес д.о.о
17 2012 Уговор о пружању менторинг услуга Трговинско предузеће за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало експорт-инпорт д.о.о.
18 2012 Уговор о пружању менторинг услуга Предузеће за превоз путника у друмском саобраћају Митић Н.Н. транспорт д.о.о.
19 2012 Уговор о пружању менторинг услуга д.о.о. Интермеззо
20 2012 Уговор о пружању менторинг услуга Трговинско предузеће на велико и мало Аутосрбија д.о.о.
21 2012 Уговор о пружању менторинг услуга Агенција за књиговодствене услуга Анабос
22 2012 Уговор о пружању менторинг услуга Интернет сервис ИБС Бобан Цакић ПР
23 2012 Уговор о пружању менторинг услуга Агенција за подучавање и превођење страних језика М СЦХООЛ ОФ енглиш
24 2012 Уговор о пружању менторинг услуга Радња за сечу дрвећа Смајд
25 2012 Уговор о пружању менторинг услуга Угоститељска радња Три МЗ
26 2012 Уговор о пословној сарадњи и партнерству "Еламинжењеринг"
27 2012 Уговор о пословној сарадњи и партнерству "Ана" д.о.о.
28 2012 Уговор о пословној сарадњи и партнерству "Шумско благо-МЗС"
29 2012 Уговор о пословној сарадњи и партнерству "Стрела" д.о.о.
30 2012 Уговор о пословној сарадњи и партнерству О.Д. "Фасада"
31 2014 Обуке МСПП
32 2014 Консалтинг МСПП
33 2014 Менторинг МСПП

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација
1 2011 Уређење бујичних токова, заштита изворишта и уређење некатегорисаних путева поред магистралних путева и Коридора 10 на територији општине Бујановац Општина Бујановац Локални 3.679.017,00 Уговор о сарадњи
2 2011 Уређење локалних путева на територији општине Медвеђа Општина Медвеђа Локални 1.062.716,00 Уговор о сарадњи
3 2011 Ажурирање пореске базе Град Врање Локални 2.100.000,00 Уговор о заједничкој реализацији пројекта
4 2011 Потребе и потенцијали локалних сеоских заједница у Јабланичком и Пчињском округу Локалне сеоске заједнице ЈиП округа Регионални 6.500.000,00 Уговор о сарадњи
5 2011 Центар за размену информација о прекограничној економској сарадњи CONNECTION Општина Владичин Хан Локални 44.453.700,00 Уговор о сарадњи
6 2011 Размена добрих пракси менаџмента квалитета општинске администрације EXCHANGE Локалне самоуправе Регионални 15.479.737,00 [Subsidy contract under Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)]
7 2011 Подршка производњи органске хране у јужној Србији Пољопривредници и прерађивачи воћа и поврћа у региону Регионални 77.500.000,00 [Grant Agreement-Organische Landwirtschaft in Sudservien/"Organic Food Production Support in South Serbia (OFPS)"]
8 2011 Подршка одрживом развоју Јабланичког и Пчињског округа Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Регионални 204.049.755,00 Уговор о сарадњи
9 2011 Оперативни грант за Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Међународни 70.428.800,00 Уговор о сарадњи
10 2011 Могућност коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу Јабланички и Пчињски округ Регионални 10.247.456,00 Уговор о сарадњи
11 2012 " Центар за размену информација о прекограничној економској сарадњи-CONNECTION" Предузетници Међународни 46.516.751,00 Subsidy contract
12 2012 "Подршка одрживом развоју Јабланичког и Пчињског округа" РРА Међународни 204.049.755,00 Grant agreement i Contract amendments
13 2012 "Ажурирање пореске базе" Град Врање Локални 3.773.520,00 Уговор о заједничкој реализацији пројекта
14 2012 "Размена добрих пракси менаџмента квалитета општинске администрације – EXCHANGE" Локална власт Међународни 15.479.737,00 Subsidy contract i Partnership Agreement
15 2012 "Подршка производњи органске хране у јужној Србији" Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Међународни 81.096.697,00 grant Agreement i No-cost contract extension
16 2012 "Могућности коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу" Град Лесковац и његове општине Регионални 10.723.030,00 Уговор
17 2013 Акциони план за одрживост Centra Connection Јединица локалне самоуправе Локални 1.500.000,00 -
18 2013 Могућност коришћења потенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу Јединице локалне самоуправе Регионални 10.719.362,00 -
19 2013 Образовна и тренинг подршка произвођачима боћа у Пчињском округу воћари Регионални 3.066.637,00 -
20 2013 Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији, ПСД МСП Регионални 7.653.732,00 -
21 2013 Центар за размену информација о прекограничној економској сарадњи Јединице локалне самоуправе Међународни 45.409.540,00 -
22 2013 Подршка производњи органске хране у јужној Србији произвођачи хране Међународни 83.217.330,00 -
23 2013 У потрази за економском обновом и развојем - Припрема за заједничку промоцију прекограничног регионалног пословног потенцијала Revival Јединице локалне самоуправе Међународни 10.478.530,00 -
24 2013 Мобилни интернет, е-сервиси и обука за руралне заједнице у пограничном подручју E-INCLUSION Јединице локалне самоуправе Међународни 32.589.657,00 -
25 2013 Прекогранични кластер намештаја "ТАБЛЕ" произвођачи намештаја Међународни 21.799.286,00 -
26 2014 Јачање капацитета одборница СО Бујановац, кроз обуке и израду Локалног акционог плана за родну равноправност Одборнице СО Бујановац Локални 362.000,00 -
27 2014 Акциони план за одрживост Центра Цоннецтион Центар Цоннецтион Локални 1.500.000,00 -
28 2014 Могућност коришћењапотенцијала геотермалних вода у Јабланичком и Пчињском округу Јабланички и Пчињски округ Регионални 10.719.361,00 -
29 2014 Практична размена и стицање добре праксе институција у Србији и Бугарској која раде са ризичним категоријама Пограничне институције Међународни 11.920.064,00 -

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација
1 28.2.2011 Национална агенција за регионални развој и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа АНЕКС 5 - Уговора о укључивању регионалне агенције у Републичку мрежу стручне подршке за подстицање развоја малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Србије 30.03.2011. 212.000,00 копија уговора
2 2.3.2011 Национална агенција за регионални развој и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа АНЕКС 6 - Уговора о укључивању Центра у Републичку мрежу стручне подршке за подстицање развоја малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Србије 20.12.2011. 600.000,00 копија уговора
3 1.4.2011 Национална агенција за регионални развој и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа АНЕКС 7 - Уговора о укључивању Центра у Републичку мрежу стручне подршке за подстицање развоја малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Србије децембар 2011 350.000,00 копија уговора
4 6.5.2011 Национална агенција за регионални развој и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа АНЕКС 8 - Уговора о укључивању Центра у Републичку мрежу стручне подршке за подстицање развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у Републици Србији 15.12.2011. 0,00 копија уговора
5 6.5.2011 Национална агенција за регионални развој и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа АНЕКС 9 - Уговора о укључивању Центра у републичку мрежу стручне подршке за подстицање развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у Републици Србији 15.12.2011. 0,00 копија уговора
6 6.5.2011 Национална агенција за регионални развој и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа АНЕКС 10 - Уговора о укључивању Центра у републичку мрежу стручне подршке за подстицање развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у Републици Србији 15.12.2011. 0,00 копија уговора
7 7.6.2011 Национална агенција за регионални развој и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа АНЕКС 11 - Уговора о укључивању регионалног центра у Републичку мрежу стручне подршке за подстицање развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у Републици Србији 15.12.2011. 975.000,00 копија уговора
8 7.1.2011 Национална агенција за регионални развој и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Уговор о реализацији Програма подршке удружењима предузетника за 2011. годину 05.08.2011. 40.800,00 Копија Уговора
9 28.2.2012 Национална агенција за регионални развој и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Уговор о регулисању међусобних права и обавеза у вези са реализацијом Програма Министарства економије и регионалног развоја и Програма/Пројеката Националне агенције за регионални развој у 2012. години 31.12.2012. 3.666.300,00 Копија Уговора
10 22.10.2012 Национална агенција за регионални развој и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа АНЕКС УГОВОРА о регулисању међусобних права и обавеза у вези са реализацијом Програма Министарства економије и регионалног развоја и Програма/Пројеката Националне агенције за регионални развој у 2012. години 02 број 288/12 од 28.02.2012. године 31.12.2012. 3.666.300,00 Копија Уговора
11 2.4.2012 Национална агенција за регионални развој и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Уговор о реализацији пројекта "Менторинг за 50 новооснованих и 100 постојећих малих и средњих предузећа и предузетника у 2012. години" 30.11.2012. 585.000,00 Копија Уговора
12 26.7.2012 Национална агенција за регионални развој и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа АНЕКС 1 Уговора о реализацији пројекта "Менторинг за 50 новооснованих и 100 постојећих малих и средњих предузећа и предузетника у 2012. години" 30.11.2012. 650.000,00 Копија Уговора
13 18.10.2012 Национална агенција за регионални развој и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Уговор о припреми и организацији међународног сајма предузетништва "Бизнис База" 15.11.2012. 300.000,00 Копија Уговора
14 15.11.2012 Национална агенција за регионални развој и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Анекс Уговора о припреми и организацији међународног сајма предузетништва "Бизнис База" 02 број 15-14/2012 од 18.10.2012. године 14.12.2012. 300.000,00 Копија Уговора
15 5.4.2011 Национална служба за запошљавање - филијала Врање, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа и Ј.П. Дирекција за грађенивско земљиште, урбанизам, путеве и стамбене послове Уређење бујичних токова, заштита изворишта и уређење некатегорисаних путева поред магистралних путева и Коридора 10 на територији општине Бујановац 3 месеца 3.683.017,00 Копија уговора
16 10.12.2010 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Уговор о коришћењу средстава за саветодавство у пољопривреди која се финансирају кроз схему конкурентских грантова у оквиру стар пројекта 31.10.2011. 6.965.276,00 Копија уговора

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР
2011 12 155 14 100 39 4
2012 29 189 10 347 44 12
2013 115 999 6 212 68 30
2014 116 180 6 185 35 11

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број
2011 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
3
обласни ниво
локални ниво
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
3
национални ниво
регионални ниво
4
међуопштински ниво
локални ниво
3
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
7
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја
2012 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
4
обласни ниво
локални ниво
8
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
4
национални ниво
регионални ниво
1
међуопштински ниво
локални ниво
1
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
9
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја - Национални акциони план за развој органске пољопривредне производње 2011-2016
- Регионална развојна стратегија за Регион Јужне и Источне Србије
- Регионална стратегија руралног развоја 2013-2017
- Стратегија локалног одрживог развоја општине Власотинце 2012-2016
- Стратегија локалног одрживог развоја општине Бујановац 2007-2017
- Стратегија локалног одрживог развоја општине Владичин Хан 2013-2018
- Стратегија локалног одрживог развоја општине Сурдулица 2010-2020
- Стратегија локалног одрживог развоја општине Црна Трава 2013-2018
- Стратегија локалног одрживог развоја општине Босилеград 2013-2018
- Стратегија локалног одрживог развоја општине Медвеђа 2013-2016
- Стратегија локалног одрживог развоја општине Врањска бања 2013-2017
2013 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
3
обласни ниво
локални ниво
8
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
5
национални ниво
регионални ниво
3
међуопштински ниво
локални ниво
1
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
3
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја АРРА Лесковац је учествовала у изради:
- Национални акциони план за развој органске пољопривредне производње
- Регионална развојна стратегија за регион Јужне и Источне Србије
- Регионална стратегија Руралног развоја
- Ревизија локалне стратегије општине Власонтинце
- Ревизија локалне стратегије општине Бујановац
- Израда локалне стратегије општине Владичин Хан
- Ревизија локалне стратегије општине Сурдулица
- Ревизија локалне стратегије општине Црна Трава
- Ревизија локалне стратегије општине Босилеград
- Ревизија локалне стратегије општине Медвеђа
- Израда локалне стратегије општине Врањска бања
2014 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
2
обласни ниво
локални ниво
1
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
5
национални ниво
1
регионални ниво
1
међуопштински ниво
локални ниво
2
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
2
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја Развојна документа у којима је учествовала АРРА Лесковац:
-Национални акциони план за развој органске пољопривредне производње;
-Регионална развојна стратегија за регион јужне и источне Србије;
-Стратегија руралног развоја општине Трговиште;
-Стратегија одрживости Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа.

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 27.05.2011.
Број решења о стицању акредитације: 02 број 1186-6/2011
Датум доношења решења о стицању акредитације: 09.06.2011.
Рок важења решења о стицању акредитације: 2 године
Регистарски број уписа прве акредитације: 02
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2013 30.5.2013 18.6.2013 02 број 858-11/2013 5 година
2 2018 11.6.2018 19.7.2018 1-04-023-10/2018-2 5 година
3 2023 1.6.2023 3.7.2023 1-04-023-11/2023-1 5 година

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2011 67.8 одличан Oцењивање рада у 2011. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција 01 број 190/2012 од 24.04.2012. године
2012 104.7 одличан Oцењивање рада у 2012. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција 01 број 104/2013 од 28.03.2013. године
2013 106.1 одличан Oцењивање рада у 2013. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја 02 број 1606-1/2014 од 30.09.2014. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 221/2014 од 21.02.2014. године.
2014 104.2 Одличан. Оцењивање рада у 2014. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником, и извештаја, 02 број 1923/2015 од 09.10.2015. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 бр. 461/2015 од 24.03.2015. године.
2015 76.8 Одличан Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја број 023-01-1/2016-02/4 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 52.6 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-38-2017/1 од 27.12.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 79.3 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-15/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 80.3 одличан Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-25/2019/1 од 12.12.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 69.7 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-16/2020-1 од 12.10.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-04-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 65.4 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-34/2021-1 од 15.12.2021. године. Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 89.5 одличан Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-28/2022-1 од 07.11.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 67.7 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-14/2023-1 од 07.06.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај