Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат д.о.о. Зрењанин

Скр. назив: РЦР Банат доо Зрењанин
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 629367
Матични број: 8760071
ПИБ: 100652867

Адреса

Адреса: Др Корнела Радуловића 18
Место: Зрењанин
Општина: Зрењанин
ПТТ број: 23000
ПАК:
Е-пошта: office@rcrbanat.rs
Телефон: +381 23 510 567
Факс:
Web: www.banat.rs

Овлашћено лице

Име и презиме: Ирена Живковић
Функција: директор
Е-пошта: irena.zivkovic@rcrbanat.rs
Телефон: +381 23 510 567
Мобилни: +381 64 286 72 00
Образовање: дипломирани економиста
Радни стаж: 15 година
Старост: 41

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
840-689743-06 Управа за трезор Поп Лукина 7-9 Београд

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Општина Ада Билицки Золтан
2 локална самоуправа Општина Кикинда Марков Павле
3 локална самоуправа Општина Нова Црња Стричевић Даница
4 локална самоуправа Општина Нови Бечеј Шућуровић Саша
5 локална самоуправа Општина Сечањ Милошевић Предраг
6 локална самоуправа Општина Житиште Вучуревић Митар
7 локална самоуправа Град Зрењанин Бошњак Иван
8 предузеће Млекопродукт а.д. Зрењанин Радованчев Живанко
9 привредна комора Привредна комора Србије Чадеж Марко
10 други оснивачи Влада Аутономне покрајине Војводине Пајтић Бојан

Области

Број области Општина Округ
1 Ада Северно-банатски округ
1 Кањижа Северно-банатски округ
1 Кикинда Северно-банатски округ
1 Нови Кнежевац Северно-банатски округ
1 Сента Северно-банатски округ
1 Чока Северно-банатски округ
3 Житиште Средње-банатски округ
3 Зрењанин Средње-банатски округ
3 Нова Црња Средње-банатски округ
3 Нови Бечеј Средње-банатски округ
3 Сечањ Средње-банатски округ
2 Алибунар Јужно-банатски округ
2 Бела Црква Јужно-банатски округ
2 Вршац Јужно-банатски округ
2 Ковачица Јужно-банатски округ
2 Ковин Јужно-банатски округ
2 Опово Јужно-банатски округ
2 Панчево Јужно-банатски округ
2 Пландиште Јужно-банатски округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: 19

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VII 1 11 0 0 11
VI 1 0 0 1
IV 1 0 0 1
УКУПНО: 13 0 0 13

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
350 Не Пословни простор у закупу.

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
Аутомобил 2 0,00
Рачунари 15 0,00
Остала опрема 14 0,00 3 пројектора, 8 штампача, 2 фотокопир апарата, канцеларијска опрема - постоји спецификација опреме уз Захтев за акредитацију

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2013 12.000.000,00 чланарина оснивача
2 2013 6.000.000,00 други извори средстава
3 2014 5.434.000,00 Чланарина оснивача
4 2014 12.831.000,00 Други извори средстава

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2011 Управљање људским ресурсима Јединице локалне самоуправе
2 2011 Обука за управљање софтвером "My Project" и електронко пословање Јединице локалне самоуправе
3 2011 Обука за управљање софтвером "SYSTEM 48" Јединице локалне самоураве
4 2012 "Управљање пројектним циклусом" (2 обуке) Јединице локалне самоуправе
5 2012 "Програмско буџетирање" Јединице локалне самоуправе
6 2012 "Развој инфраструктурних, општинских и међуопштинских пројеката 2 и ЛЕР и предузетништво" Јединице локалне самоуправе
7 2012 "ЛЕР и Мy Project" Јединице локалне самоуправе
8 2012 "Обука за управљање пројектима Мy Project" Јединице локалне самоуправе
9 2012 "Развој људских ресурса" Јединице локалне самоуправе
10 2012 "Развој људских ресурса и развој инфраструктурних, општинских и међуопштинских пројеката 1" Јединице локалне самоуправе
11 2012 "ЛЕР и предузетништво" Јединице локалне самоуправе
12 2012 "Локално економским развојем до сертификације општине" Јединице локалне самоуправе
13 2012 "ПЦМ и ЛЕР" Јединице локалне самоуправе
14 2012 "Увођење система за управљање и праћење пројеката" Јединице локалне самоуправе
15 2012 "Обука управљања енергетском ефикасношћу и одговарајућим мерама" Јединице локалне самоуправе
16 2013 Управљање пројектним циклусом (3) Јединице локалне самоуправе
17 2013 Апликација за управљање пројектима - My project (6) Јединице локалне самоуправе
18 2013 Развој људских ресурса (2) Јединице локалне самоуправе
19 2013 Развој општинских и међуопштинских пројеката Јединица локалне самоуправе
20 2013 ЛЕР и предузетништво (2) Јединице локалне самоуправе
21 2013 Привлачење инвестиција (2) Јединице локалне самоуправе
22 2013 Значај и функције ЛЕР и унапређење рада ЈЛС Јединица локалне самоуправе
23 2013 Припрема и имплементација пројеката у области туризма Јединица локалне самоуправе
24 2013 Значај међуопштинских и регионалних иницијатива у туризму Јединица локалне самоуправе
25 2013 Управељање људским ресурсима Јединица локалне самоуправе
26 2013 Облици организовања канцеларија за ЛЕР Јединица локалне самоуправе
27 2013 Радионица "Израда стратегије развоја општине Алибунар" Јединица локалне самоуправе
28 2013 Апликација за управљање комуналним проблемима Система 48 Јединица локалне самоуправе
29 2013 Радионица за координаторе стратегија и координаторе радних група Јединица локалне самоуправе
30 2013 Припрема пројеката код домаћих донатора Јединице локалне самоуправе
31 2013 Управљање инфраструктурним пројектима Јединица локалне самоуправе
32 2013 Припрема пројектне документације (18) Јединице локалне самоуправе
33 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Унапређење комуникације са грађанима-увођење система 48. ЈЛС Опово.
34 2014 Ревизија локалне стратегије општине Вршац. ЈЛС Вршац.
35 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Обука за инфраструктурне пројекте". ЈЛС: Бела Црква, Панчево.
36 2014 Једнодневна обука координатора радних група за израду СЛОР-а. ЈЛС: Вршац, Сечањ, Нова Црња.
37 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Процес стратешког планирања у ЈЛС-СWОТ. ЈЛС Нова Црња.
38 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Процес стратешког планирања у ЈЛС-СWОТ. ЈЛС Вршац.
39 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Процес стратешког планирања у ЈЛС-СWОТ. ЈЛС Сечањ.
40 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Обука за инфраструктурне пројекте". ЈЛС: Зрењанин, Нова Црња, Београд, Пландиште, Сечањ, Кикинда, Вршац, Панчево, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Кањижа, Сремски Карловци, Ковачица, Житиште.
41 2014 Обука службеника АП Војводине за управљање пројектима-Мy пројец. Службеници АП Војводине.
42 2014 Припрема пројетне документације ЈЛС: Чока, Ковачица, Ковин, Црња, Нови Кнежевац, Опово, Пландиште, Сечањ, Житиште, Зрењанин, Нова Црња.
43 2014 Израда стратегија одрживог развоја ЈЛС ЈЛС: Нова Црња, Вршац, Сечањ, Нови Кнежевац, Зрењанина, Бела Црква, Ковин, Панчево, Кикинда, Пландиште.
44 2014 Израда стратегија развоја туризма општине Ковачица 2014-2020. Општина Ковачица.

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2012 Пружање консултантских услуга "Ракић пласт" д.о.о.
2 2014 Обуке МСПП
3 2014 Консалтинг МСПП
4 2014 Менторинг МСПП

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација
1 2011 Подизање капацитета канцеларије за локално економски развој кроз увођење система за управљање Општина Кикинда Локални 1.500.000,00 Уговор о сарадњи
2 2011 Побољшање ефикасности рада локалне самоуправе системом електронске обраде захтева и побољшање Општина Сечањ Локални 1.500.000,00 Уговор о сарадњи
3 2011 Ефикасније управљање пројектима и пројектном документацијом кроз увођење електронског система Општина Ковин Локални 1.630.000,00 Уговор о сарадњи
4 2011 Успостављање ЛЕР канцеларије у општини Сента Општина Сента Локални 1.700.000,00 Уговор о сарадњи
5 2011 Подизање ефикасности рада локалне самоуправе кроз увођење електронског система за управљање Општина Вршац Локални 1.500.000,00 Уговор о сарадњи
6 2011 Увођење система за управљање и праћење пројеката у граду Панчеву Град Панчево Локални 1.500.000,00 Уговор о сарадњи
7 2011 Успостављање сектора за развој општине – КЛЕР у општини Пландиште Општина Пландиште Локални 1.600.000,00 Уговор о сарадњи
8 2011 Агро-еко индустријски парк – Северни Банат у општини Кикинда Општина Кикинда Локални 1.000.000,00 Уговор о сарадњи
9 2011 Кроз обуке до запошљавања - нови модули у оквиру Едукативног центра за професионалне и радне Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова Регионални 63.446.240,00 Уговор о сарадњи
10 2011 Предузетнички Baby Boom Регионални центар за друштвено економски развој Банат Регионални 23.899.480,00 Уговор о сарадњи
11 2011 Успостављање сарадње институција за финансијску подршку иновацијама у земљама Југо-источне Европе Регионални центар за друштвено економски развој Банат Међународни 297.840.000,00 Уговор о сарадњи
12 2011 Јачање административних капацитета за апсорбцију средства из предприступних програма помоћи ЕУ Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат Међународни 5.751.680,00 Уговор о сарадњи
13 2012 "Тренинзи у мерама енергетске ефикасности и управљању" Локална самоуправа Кикинда Међународни 1.114.900,00 Уговор
14 2012 "Унапређење услуга и капацитита канцеларије за локално економски развој општине Ковачица" Општина Ковачица Локални 1.940.237,00 -
15 2012 "Унапређење услуга и капацитита канцеларије за локално економски развој општине Ковин" Општина Ковин Локални 1.232.552,00 -
16 2012 "Успостављање ЛЕР канцеларије у општини Сента" Општина Сента Локални 1.700.000,00 -
17 2012 "Подизање ефикасности рада локалне самоуправе кроз увођење електронског система за управљање пројектима у општини Вршац" Општина Вршац Локални 1.500.000,00 -
18 2012 "Увођење система за управљање и праћење пројеката у граду Панчеву" Град Панчево Локални 1.500.000,00 -
19 2012 "Успостављање сектора за развој општине – КЛЕР у општини Пландиште" Општина Пландиште Локални 1.600.000,00 -
20 2012 "Успостављање ЛЕР канцеларије у општини Ада" Општина Ада Локални 1.397.140,00 -
21 2012 "Унапређење услуга и комуникације са грађанима у општини Пландиште - Систем за управљање документацијом – DMS" Општина Пландиште Локални 1.015.000,00 -
22 2012 "Оснивање канцеларије за ЛЕР и унапређење рада локалне самоуправе Житиште" Општина Житиште Локални 892.100,00 -
23 2012 "Локално економским развојем до сертификације општине Нова Црња" Општина Нова Црња Локални 1.100.000,00 -
24 2012 "Развој савремене и ефикасне локалне самоуправе успостављањем канцеларије за ЛЕР општине Опово" Општина Опово Локални 1.155.040,00 Уговор о пословној сарадњи
25 2012 "Увођење јединственог система за решавање проблема по систему „48 часова“ у општине Пландиште" Општина Пландиште Локални 1.004.000,00 Уговор о пословној сарадњи
26 2012 "Модернизација Градске управе увођењем електронске обраде захтева грађана за решавање комуналних проблема у року од 48 часова града Зрењанина" Град Зрењанин Локални 1.135.000,00 Уговор о пословној сарадњи
27 2012 "Оснивање канцеларије за ЛЕР, стварање савремене и ефикасне локалне самоуправе по мери грађана општине Бела Црква" Општина Бела Црква Локални 1.215.270,00 Уговор о пословној сарадњи
28 2012 "Оснивање канцеларије за ЛЕР и унапређење рада локалне самоуправе Чока" Општина Чока Локални 1.079.387,00 Уговор о пословној сарадњи
29 2012 "Електронско гласање у општини Кикинда" Општина Кикинда Локални 4.104.940,00 Уговор о пословној сарадњи
30 2012 "Агро-еко индустријски парк – Северни Банат у општини Кикинда" Општина Кикинда Међуопштински 1.000.000,00 -
31 2012 "Међуопштинске иницијативе у Банату" Банат Међународни 1.096.000,00 -
32 2012 "Међуопштинска пољопривредна радна зона Кикинда - Огледна поља за подршку развоју воћарства и повртарства" Општина Кикинда Међуопштински 2.060.000,00 -
33 2012 "Логистички центар за израду и иплементацију мастер плана развоја туризма на Тиси у Новом Бечеју" Општина Нови Бечеј Међуопштински 1.300.000,00 -
34 2012 "Регионални туристички инфо-центар - општина Ковачица" Општина Ковачица Локални 1.332.000,00 Уговор о пословној сарадњи
35 2012 "Студија изводљивости за оснивање центра за подршку развоју производње воћа и поврћа у средњем Банату" Регионална привредна комора Зрењанин Међународни 11.204.000,00 Споразум о партнерству
36 2012 "Кроз обуке до запошљавања - нови модули у оквиру Едукативног центра за професионалне и радне вештине" Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова Међународни 64.023.000,00 Уговор о дугорочној пословној сарадњи
37 2012 Предузетнички "Baby Boom" Средње школе у Банату Међународни 24.117.000,00 Споразум о партнерству
38 2012 "Оживљавање прекограничног туризма кроз иновативне услуге у добробит локалних заједница" Пограничне области Међународни 37.031.000,00 Уговор о партнерству
39 2012 "Подршка МСП – Точак развоја у региону" МСП Међународни 38.450.000,00 Уговор о партнерству
40 2012 "Успостављање сарадње институција за финансијску подршку иновацијама у земљама Југо-источне Европе (SEE – IFA Network)" МСП Међународни 297.840.000,00 Споразум о партнерству
41 2012 "Јачање административних капацитета за апсорбцију средства из предприступних програма помоћи ЕУ у региону Баната" Банат Међународни 5.804.000,00 -
42 2013 Регионални туристички инфо центар - Општина Ковачица Општина Ковачица Локални 1.332.000,00 -
43 2013 Развој савремене и ефикасне локалне самоуправе успостављањем КЛЕР за општину Опово Општина Опово Локални 1.155.040,00 -
44 2013 Увођење јединственог система за решавање проблема становништва по систему 48 часова Општина Пландиште Локални 1.004.000,00 -
45 2013 Модернизација градске управе увођењем електронске обраде захтева грађана за решавање комуналних проблема у року од 48 часова Град Зрењанин Локални 1.135.000,00 -
46 2013 Оснивање КЛЕР, стварање савремене и ефикасне локалне самоуправе по мери грађана Општина Бела Црква Локални 1.215.270,00 -
47 2013 Оснивање КЛЕР и унапрешење рада локалне самоуправе Општина Чока Локални 1.079.387,00 -
48 2013 Електронско гласање у општини Кикинда Општина Кикинда Локални 4.104.940,00 -
49 2013 Унапређење комуникације са грађанима - увођење система 48 и адаптација Услужног центра у општини Опово Општина Опово Локални 1.355.000,00 -
50 2013 Развој савремене европске локалне самоуправе Сечањ успостављањем КЛЕР Општина Сечањ Локални 1.360.000,00 -
51 2013 Унапређење управљачких процеса увођењем система ефикасније комуникације са грађанима у општини Чика Општина Чока Локални 1.129.000,00 -
52 2013 Унапређење ефикасности општинских органа увођењем информациноо комуникационих технологија Општина Житиште Локални 1.459.000,00 -
53 2013 Унапређење комуникације са грађанима у локалној самоуправи коришћењем савремених електронских система у општини Сента Општина Сента Локални 1.327.700,00 -
54 2013 Успостављање КЛЕР општине Нови Кнежевац Општина Нови Кнежевац Локални 1.378.000,00 -
55 2013 Ритница туризма Општина Ковачица Локални 9.597.000,00 -
56 2013 Уређење спортско-рекреативног комплекса Опово - фаза ИИ Општина Опово Локални 9.581.200,00 -
57 2013 Реконструкција и доградња етаже равног крова Културног центра Општина Житиште Локални 10.098.651,00 -
58 2013 Образовањем до лакшег запошљавања - Е3 Austrian Development Agency, EU Јединице локалне самоуправе Међународни 25.849.240,00 -
59 2013 Кроз обуке до запошљавања - Нови модули у оквиру Едукативног центра RSEDP II, Austrian Development Agencu Јединице локалне самоуправе Међународни 66.330.160,00 -
60 2013 Оживљавање прекограничног туризма, кроз иновативне услуге, за добробит локалних заједница Bana Tour EU-IPA CBC RO-SER Јединице локалне самоураве Међународни 38.364.920,00 -
61 2013 Подршка МСП - покретач развоја региона EU - IPA CBC RO-SER МСП Међународни 50.186.000,00 -
62 2013 Заједнички развој Студије о капитализацији туристичких потенцијала Румунско-Српског канала Бегеј и промоција прекограничних страних инвестиција EU - IPA CBC RO-SER Јединице локалне самоуправе Међународни 57.407.885,00 -
63 2013 Пренос знања и искуства у подручју руралног развоја у регији Банат Јединице локалне самоуправе Међународни 2.086.100,00 -
64 2013 Јачање апсорпционих капацитета регије Банат Јединице локалне самоуправе Међународни 2.300.000,00 -
65 2013 Предузетнички Baby boom - RSEDP II МСП Међународни 24.985.820,00 -
66 2014 Увођење информационог система за решавање проблема становништва пос систему 48 сати. ЈЛС обухваћене на пројекту Локални 1.621.500,00 -
67 2014 Модернизација рада општинских органа општине Чока-увођење система за електронско гласање. Општина Чока Локални 1.795.300,00 -
68 2014 Унапређење ефикасности рада општине Ковачица коришћењем савремених информационо-комуникационих технологија. Општина Ковачица. Локални 1.617.000,00 -
69 2014 Модернизација рада општине Ковин-увођење система за електронско гласање. Општина Ковин. Локални 1.609.000,00 -
70 2014 Нова стратегија одрживог развоја општине Нова Црња 2015-2020 Општина Нова Црња. Локални 1.582.000,00 -
71 2014 Стратегија одрживог развоја општине Нови Кнежевац. Општина Нови Кнежевац. Локални 1.732.000,00 -
72 2014 Нове информационе технологије у служби повећања ефикасности рада општине Опово. Општина Опово. Локални 1.615.000,00 -
73 2014 Увођење нових електронских система у циљу повећања ефикасности рада органа општине. Општина Пландиште. Локални 2.535.000,00 -
74 2014 Одрживи развој општине Сечањ. Општина Сечањ. Локални 1.584.000,00 -
75 2014 Осавремењивање услуга општинских органа и увођење савремених информационих технологија Опђтина Житиште. Локални 1.930.000,00 -
76 2014 Унапређење ефикасности града Зрењанина коришћењем савремених електронских система. Град Зрењанин. Локални 1.660.000,00 -
77 2014 Оснивање канцеларије за ЛЕР и унапређење рада локалне самоуправе. Општина Алибунар. Локални 1.840.000,00 -
78 2014 Стратегија развоја општине Бела Црква 2014-2020. Општина Бела Црква. Локални 1.738.000,00 -
79 2014 Унапређење управљачих процеса увођењем система ефикасније комуникације са грађанима у општини Чока. Општина Чока. Локални 1.129.000,00 -
80 2014 Стратешким планирањем до локално-економског развоја општине Ковин. Општина Ковин. Локални 1.764.000,00 -
81 2014 Успостављање КЛЕР-а општине Нови Кнежевац. Општина Нови Кнежевац. Локални 1.767.500,00 -
82 2014 Унапређење комуникације са грађанима-увођење система 48 и адаптација услужног центра у општини Опово. Општина Опово. Локални 1.355.000,00 -
83 2014 Развој савремене локалне самоуправе Сечањ успостављањем КЛЕР-а. Општина Сечањ. Локални 1.360.000,00 -
84 2014 Унапређење комуникације са грађанима у локалној самоуправи коришћењем савремених електронских система Општина Сента. Локални 1.327.700,00 -
85 2014 Унапређење ефикасности рада општине Ковачица коришћењем савремених информационо-комуникационих технологија. Општина Житиште. Локални 1.495.000,00 -
86 2014 Стратегија развоја града Зрењанина. Град Зрењанин. Локални 2.146.000,00 -
87 2014 Оживљавање прекограничног туризма кроз иновативне услуге за добробит локалних заједница БанаТоур (ЕУ-ИПА ЦБЦ РО-СЕР) Регион Баната. Међународни 37.031.000,00 -
88 2014 Образовањем до лакшег запошљавања-Е3 Регион Баната. Локални 27.872.224,00 -
89 2014 Заједнички равој студије о капитализацији туристичких потенцијала румунско-српског канал Бегејаи промоција прекограничних инвестиција Погранична област. Локални 61.900.676,00 -

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација
1 11.1.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Општина Нови Бечеј Стратегија развоја општине Нови Бечеј 2014-2020 септембар 2013 540.000,00 Уговор о пословној сарадњи
2 20.8.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Општина Алибунар Оснивање канцеларије за ЛЕР и унапређење рада локалне самоуправе јун 2014. год. 300.000,00 Уговор о партнерству
3 10.1.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Општина Житиште Стратегија одрживог развоја општине Житиште септембар 2013 780.000,00 Уговор о пословној сарадњи
4 9.8.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Општина Сента Унапређење комуникације са грађанима у локалној самоуправи коришћењем савремених електронских система март 2014. год. 710.000,00 Уговор о пословној сарадњи
5 21.1.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Општина Сента Стратегија развоја општине Сента 2014-2020 са Акционим планом септембар 2013 960.000,00 Уговор о пословној сарадњи
6 15.3.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Општина Алибунар Стратегија локалног развоја општине Алибунар децембар 2013 220.000,00 Уговор о пословној сарадњи
7 7.8.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Општина Житиште Унапређење ефикасности општинских органа увођењем информационо-комуникационих технологија март 2014. год. 580.000,00 Уговор о пословној сарадњи
8 9.8.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Општина Ковачица Стратегија развоја туризма општине Ковачица 2014-2020 април 2014. год. 860.000,00 Уговор о пословној сарадњи
9 9.8.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Општина Чока Унапређење управљачких процеса увођењем система ефикасније комуникације са грађанима у општини Чока март 2014. год. 520.000,00 Уговор о пословној сарадњи
10 12.8.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Општина Сечањ Развој савремене европске локалне самоуправе Сечањ успостављањем канцеларије за локално-економски развој фебруар 2014. год. 480.000,00 Уговор о пословној сарадњи
11 16.8.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Општина Кикинда Стратегија развоја општине Кикинда 2014-2020 1. мај 2014. год. 1.120.000,00 Уговор о пословној сарадњи
12 26.8.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Општина Пландиште Процес стратешког планирања у општини Пландиште 1. мај 2014. год. 840.000,00 Уговор о пословној сарадњи
13 14.8.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Општина Ковин Стратешким планирањем до лакално-економског развоја општине Ковин април 2014. год. 700.000,00 Уговор о пословној сарадњи
14 7.8.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Општина Опово Унапређење комуникације са грађанима - увођење система 48 и адаптација Услужног центра у општини Опово март 2014. год. 420.000,00 Уговор о пословној сарадњи
15 2.8.2013 Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат и Град Зрењанин Стратегија развоја Града Зрењанина 1. мај 2014. год. 900.000,00 Уговор о пословној сарадњи

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР
2011 25 648 9 460 36 16
2012 14 186 10 207 24 5
2013 24 230 6 206 35 5
2014 24 190 5 152 16 3

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број
2011 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
1
обласни ниво
локални ниво
3
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
9
национални ниво
регионални ниво
3
међуопштински ниво
локални ниво
17
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
2
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
1
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја
2012 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
1
обласни ниво
локални ниво
4
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
9
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
3
локални ниво
17
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
14
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја - Стратегија регионалног развоја АПВ
- Стратегија развоја општине Сента 2014-2002, са Акционим планом
- Стратегија одрживог развоја општине Житиште
- Стратегија развоја општине Нови Бечеј 2014-2020
- Стратегија развоја општине Алибунар
2013 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
1
обласни ниво
локални ниво
13
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
8
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
16
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
3
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
23
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја РРА Зрењанин је учествовао у припреми:
- Стратегија локалног развоја општине Алибунар 2014-2020
-Стратегија одрживог развоја општине Нови Бечеј 2014-2020
- Стратегија развоја општине Сента 2014-2020
- Стратегија одрживог развоја општине Житиште 2014-2020
- Стратегија одрживог развоја општине Пландиште 2014-2020
- Стратегија одрживог развоја општине Кикинда 2014-2020
- Стретегија развоја туризма општине Ковачица 2014-2020
- Стратегија одрживог развоја града Зрењанина 2014-2020
- Стратегија одрживог развоја општине Бела Црква 2014-2020
- Стратегија одрживог развоја општине Ковин 2014-2020
- Стратегија развоја града Панчева 2014-2020
- Стратегија регионалног развоја АП Војводине
- Акциони план КЛЕР општине Алибунар 2014-2016
- Акциони план КЛЕР општине Нова Црња
2014 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
обласни ниво
локални ниво
11
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
3
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
15
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
8
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију:
Број решења о стицању акредитације:
Датум доношења решења о стицању акредитације:
Рок важења решења о стицању акредитације:
Регистарски број уписа прве акредитације:
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2013 30.9.2013 17.10.2013 02 број 857-17/2013 18.10.2018.
2 2019 2.10.2018 5.3.2019 1-04-023-7/2019-2 5 година - 05.03.2024.

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2011 70.1 одличан Оцењивање рада у 2011. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција 01 број 189/2012 од 24.04.2012. године
2012 81 одличан По спроведеном поступку вредновања рада АРРА, Комисија је утврдила да је АРРА према Табели вредновања рада АРРА остварила укупно 81,0 поена и констатује да су се стекли услови из члана 5. и 6. Правилника за коначно оцењивање АРРА.
2013 104.4 одличан Оцењивање рада у 2013. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја 02 број 794-4/2014 од 20.05.2014. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 221/2014 од 21.02.2014. године
2014 70.3 Одличан. Оцењивање рада у 2014. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником, и извештаја, 02 број 1925/2015 од 09.10.2015. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 бр. 461/2015 од 24.03.2015. године.
2015 71.6 Одличан Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/9 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 110.4 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-31-2017/1 од 27.12.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 79.4 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-27/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 58 одличан Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-29/2019-1 од 12.12.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2018 од 22. фебруара 2019. године
2019 79.6 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-19/2020-1 од 02.12.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-01-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 119.4 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-37/2021-1 од 15.12.2021. године. Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2022 106.7 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-35/2023-1 од 09.11.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај