Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево

Скр. назив: Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 375338
Матични број: 20468149
ПИБ: 105954965

Адреса

Адреса: Цара Душана 49
Место: Краљево
Општина: Краљево
ПТТ број: 36000
ПАК:
Е-пошта: office@kv-rda.org
Телефон: +381 36 39 7770; +381 36 39 7777
Факс: +381 36 511 0 003
Web: www.kv-rda.org

Овлашћено лице

Име и презиме: Луција Васиљевић
Функција: директор
Е-пошта: lucija.vasiljevic@kv-rda.org
Телефон: +381 36 397 770
Мобилни:
Образовање:
Радни стаж:
Старост: 38

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
155-14973-02 Чачанска банка а.д. Пиварска 1 Чачак
155-14858-56 Чачанска банка а.д. Пиварска 1 Чачак
840-799743-97 Управа за трезор Поп Лукина 7-9 Београд
155-25251-14 Чачанска банка а.д. Пиварска 1 Чачак

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Град Краљево Јовановић Драган
2 локална самоуправа Општина Ивањица Зорић Миломир
3 локална самоуправа Општина Рашка Чорбић Јован
4 локална самоуправа Општина Врњачка Бања Ђуровић Бобан
5 локална самоуправа Општина Горњи Милановац Мирковић Милисав
6 локална самоуправа Град Чачак Илић Војислав
7 привредна комора Регионална привредна комора Краљево Јаковљевић Петрашин
8 удружења грађана Удружење грађана "Асоцијација за развој ибарске долине" Рогановић Драган

Области

Број области Општина Округ
1 Горњи Милановац Моравички округ
1 Ивањица Моравички округ
1 Чачак Моравички округ
2 Врњачка Бања Рашки округ
2 Краљево Рашки округ
2 Рашка Рашки округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: (податак није познат)

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VII 6 0 0 6
УКУПНО: 6 0 0 6

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
156 Не Простор се састоји од две канцеларије и пратећих просторија. У закупу.

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
Аутомобил 1
Рачунари 20 16 десктоп рачунара, 4 лаптоп рачунара, 1 сервер
Остала опрема 27 Рачунарска опрема, фотографска опрема, телефонска опрема, канцеларијски намештај и административна опрема (детаљно у пописној листи)

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2011 8.334.403,00 чланарина оснивача
2 2011 9.412.611,00 други извори средстава
3 2013 4.815.545,00 Чланарина оснивача
4 2014 4.815.545,00 Чланарина оснивача
5 2013 11.391.648,00 Други извори средстава
6 2014 11.391.648,00 Други извори средстава
7 2012 8.334.403,00 Чланарина оснивача
8 2012 9.412.611,00 Други извори средстава

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2011 "Управљање пројектним циклусом" Јединице локалне самоуправе
2 2012 "Управљање пројектним циклусом" (одржано још 10 различитих модула обука где су полазници били запослени у ЈЛС) Јединице локалне самоуправе
3 2013 Обука Управљање пројектим циклусом (2) Јединица локалне самоуправе
4 2013 Обука за 50 представника Удружења грађана општине Рашка - Пројектни циклус и логичка матрица Јединице локалне самоуправе
5 2013 Утврђивање приоритета инфраструктурних пројеката (2) Јединице локалне самоуправе
6 2013 Припрема пројектне документације - Развој примарне селекције отпада на територији Моравичког округа Јединице локалне самоуправе
7 2013 Пропрема пројектне документације - Подршка иновативним технолошко привредним ресурсима региона Јединице локалне самоуправе
8 2013 Учешће у припреми развојних докумената - Присуство радној групи за развој локалне самоуправе и регионалну сарадњу за потребе израде Стратегије одрживог развоја града Краљева Јединице локалне самоуправе
9 2013 Помоћ при регистрацији у ПАДОР систему Јединице локалне самоуправе
10 2014 Једнодневне обуке за представнике ЈЛС на тему управљања пројектним циклусом (ПЦМ) ЈЛС: Ивањица, Врњачка Бања, Рашка, Горњи Милановац, Чачак.
11 2014 Дводневна обука за представнике ЈЛС на тему управљања пројектним циклусом (ПЦМ) ЈЛС: Рашка, Нови Пазар, Тутин.
12 2014 Једнодневне обуке за представнике ЈЛС на тему инфраструктурних пројеката. ЈЛС: Сјеница, Краљево, Врњачка Бања, Рашка, Чачак, Крагујевац, Рача, Кнић, Крушевац, Ћићевац, Варварин, Трстеник, Брус, Свилајнац, Деспотовац, Рековац, Параћин, Бојник, Бујановац, Врање, Трговиште, Ниш, Алексинац, Блаце, Бела Паланка, Димитровград, Лесковац, Ужице, Пожега, Ариље, Нова Варош, Лозница, Шабац.
13 2014 Припрема пројетне документације ЈЛС: Горњи Милановац, Чачак, Рашка, Врњачка Бања, Краљево.
14 2014 Консалтинг ЈЛС и ЈП.

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2014 Обуке МСПП
2 2014 Консалтинг МСПП
3 2014 Менторинг МСПП

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација
1 2011 Operational Grant to Enhance Performance of RDA Kraljevo Регионална агенција за регионални развој Рашког и Моравичког округа Регионални 49.500.000,00 Уговор о сарадњи
2 2011 Enhancing the Knowledge and Skills in Project Cycle Management for Selected Regional Stakeholders Регионална агенција за регионални развој Рашког и Моравичког округа Регионални 1.188.800,00 Уговор о сарадњи
3 2011 Increasing competitiveness of wood processing Шумарска школа Краљево, Регионална привредна комора Краљево, Регионална агенција за регионални развој Рашког и Моравичког округа Регионални 49.500.000,00 Уговор о сарадњи
4 2011 Young, employed and independent Бизнис start-up центар Крагујевац Регионални 23.980.000,00 Уговор о сарадњи
5 2011 Increase of competitiveness of fruit and vegetable processing companies through networking Регионална привредна комора Краљево Регионални 34.775.840,00 Уговор о сарадњи
6 2012 Operational Grant to Enhance Performance of RDA Kraljevo Институције регионалног развоја Међународни 74.227.210,00 [Grant contract]
7 2012 Increasing competitiveness of wood processing Дрвнопрерађивачка индустрија Међународни 58.698.224,00 Уговор о пословно-техничкој сарадњи
8 2012 Young, employed and independent МСПП Међународни 22.672.000,00 [Partnership agreement]
9 2012 Increase of competitiveness of fruit and vegetable processing companies through networking Произвођачи воћа и поврћа Међународни 29.994.848,00 Уговор о пословно-техничкој сарадњи
10 2012 Cross-border Youth Entrepreneurship Млади предузетници Међународни 16.033.840,00 [Grant contract]
11 2013 Increasing competitiveness of wood processing Јединице локалне самоуправе Међународни 61.051.275,00 -
12 2013 Young, employed and independent МСП и ЈЛС Међународни 24.991.978,00 -
13 2013 Increase of competitiveness of fruit and vegetable processing companies through networking Воћари и повртари Међународни 33.064.157,00 -
14 2013 Cross Border Youth Enterpreneurship Предузетници Међународни 7.633.197,00 -
15 2013 Пројекат подршке развоју приватног сектора у Јужној и Југозападној Србији (ПСД) МСПП и ЈСЛ Међународни 7.036.476,00 -
16 2014 Развој примарне селекције отпада на територији Моравичког округа ЈЛС обухваћене на пројекту Међународни 22.667.360,00 Уговор о сарадњи.

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР
2011 14 211 11 115 44 20
2012 15 183 6 116 61 15
2013 23 286 10 143 73 22
2014 24 265 7 124 61 18

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број
2011 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
4
обласни ниво
1
локални ниво
2
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
национални ниво
регионални ниво
5
међуопштински ниво
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
6
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја [Agreement on Co-financing the project "Strengthening the capacities of regional stakeholders in project cycle management with regard to drafting and implementing regional development strategy and plan of Rasiki and Moravicki districts"]
2012 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
5
обласни ниво
локални ниво
2
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
5
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
1
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја - Стратегија регионалног развоја Рашког и Моравичког округа
- План регионалног развоја Рашког и Моравичког округа
- Стратегија развоја Шумадије и Западне Србије
- Регионални просторни план Моравичког и Златиборског управног округа
-Регионални просторни план за подручје Шумадијскиг, Поморавског, Рашког и Расинског управног округ
-Стратегија одрживог развоја града Чачка
-Стратегија за заштиту животне средине општине Ивањица
2013 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
2
обласни ниво
локални ниво
1
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
3
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
2
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја Развојна документа на којима је учествовала РРА Краљево:
- План регионалног развоја Рашког и Моравичког округа
- Нацрт Стратегије регионалног развоја Шумадије и Западне Србије
- Стратегија одрживог развоја града Краљева
2014 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
5
обласни ниво
локални ниво
1
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
2
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
6
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја Развојна документација у којима је учествовала АРРА Краљево:
-Програм имплементације регионалног просторног плана за подр. Златиборског и Моравичког округа управног округа;
-Стратегија одрживог развоја града Краљева;
-Акциони план за имплементацију европске конвенције о пределу;
-Правилник о категоризацији предела;
-Мере за рурални развој Министарства пољопривреде и заштите животне средине;
-План регионалног развоја Рашког и Моравичког округа.

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 10.11.2011.
Број решења о стицању акредитације: 02 број 2678-2/2011
Датум доношења решења о стицању акредитације: 16.11.2011.
Рок важења решења о стицању акредитације: 18.11.2013.
Регистарски број уписа прве акредитације: 04
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2013 22.10.2013 18.11.2013 02 858-25/2013 18.11.2018
2 2018 15.11.2018 10.12.2018 1-04-023-28/2018 04.01.2024.

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2011 55.9 одличан Оцењивање рада у 2011. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција 01 број 191/2012 од 24.04.2012. године
2012 58.4 одличан Оцењивање рада у 2012. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција 01 број 371/2013 од 18.07.2013. године
2013 55.3 одличан Оцењивање рада у 2013-ој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података из евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја 02 број 2408-4/2012 од 25.12.2014. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 221/2014 од 21.02.2014. године.
2014 52.1 Одличан. Оцењивање рада у 2014.-ој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада акредитованих регионални развојних агенција прописаних Правилником, и извештаја, 02 број 2451/2015, од 15.12.2015. године, Комисије за вредновање, рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 број 461/105 од 24.03.2015. године.
2015 42.2 Врло добар Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/8 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 68.1 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-41-2017/1 од 27.12.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 79.4 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-23/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 72.8 одличан Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-24/2019/1 од 12.09.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 66.5 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-17/2019-1 од 12.10.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-04-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 78.1 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-8/2021-1 од 09.04.2021. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 50.3 врло добар Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-33/2022-1 од 16.12.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 78.7 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-32/2023-1 од 07.11.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај