Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Регионална развојна агенција Бачка друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад

Скр. назив: Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 960524
Матични број: 20643188
ПИБ: 106608405

Адреса

Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/ИИ
Место: Нови Сад
Општина: Нови Сад - град
ПТТ број: 21000
ПАК:
Е-пошта: office@rda-backa.rs
Телефон: +381 21 557 781
Факс: +381 21 557 781
Web: www.rda-backa.rs

Овлашћено лице

Име и презиме: Ивана Крсмановић
Функција: директор
Е-пошта: ivana.krsmanovic@rda-backa.rs
Телефон: 021/557-781
Мобилни:
Образовање:
Радни стаж:
Старост:

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
340-1100613340 Ерсте банка а.д. Нови Сад Булевар Михајла Пупина бр. 20 Нови Сад
840-798743-90 Управа за трезор Поп Лукина 7-9 Београд
340-1100844879 Ерсте банка Булевар Михајла Пупина бр. 20 Нови Сад
340-1300137102 Ерсте банка Булевар Михајла Пупина бр. 20 Нови Сад
200-2655970101934 Поштанска штедионица Булевар Ослобођења бр. 13 Нови Сад

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Општина Бечеј Петер Кнези
2 локална самоуправа Општина Бач Богуновић Томислав
3 локална самоуправа Општина Жабаљ Стајић Бранко
4 локална самоуправа Општина Бачки Петровац Туран Владимир
5 локална самоуправа Град Сомбор Делић Немања
6 удружења грађана Европски покрет Нови Сад Жарковић Лана
7 удружења грађана Центар за органску производњу "Селенча" Гашпаровски Јозеф
8 локална самоуправа Општина Оџаци Цватановић Предраг
9 предузеће Предузеће за производњу, грађевинарство, трговину и услуге СЛОВАН-ПРОГРЕС доо Селенча Боцка Ђура
10 локална самоуправа Општина Србобран Гајин Бранко
11 локална самоуправа Општина Бачка Паланка Бозало Драган
12 локална самоуправа Општина Беочин Цвејић Богдан
13 локална самоуправа Општина Кула Ковач Жељко
14 локална самоуправа Општина Врбас Видовић Жељко
15 локална самоуправа Општина Сремски Карловци Филиповић Миленко
16 локална самоуправа Општина Тител Петровић Миливој
17 локална самоуправа Град Нови Сад Вучевић Милош
18 локална самоуправа Општина Апатин Кораћ Дубравка
19 локална самоуправа Општина Темерин Зец Младен

Области

Број области Општина Округ
1 Бач Јужно-бачки округ
1 Бачка Паланка Јужно-бачки округ
1 Бачки Петровац Јужно-бачки округ
1 Беочин Јужно-бачки округ
1 Бечеј Јужно-бачки округ
1 Врбас Јужно-бачки округ
1 Србобран Јужно-бачки округ
1 Сремски Карловци Јужно-бачки округ
1 Тител Јужно-бачки округ
1 Жабаљ Јужно-бачки округ
2 Кула Западно-бачки округ
2 Оџаци Западно-бачки округ
2 Сомбор Западно-бачки округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: 10

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VII 1 5 4 1 10
IV 1 0 0 1
УКУПНО: 6 4 1 11

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
127 Не Стан на 2. спрату - ходник, пет соба, две оставе, две терасе, кухиња, купатило, подрумске и таванске просторије. У закупу.

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
Аутомобил 1
Рачунари 6
Остала опрема 26 Скенер, штампач (2), телефонска централа, факс, мобилни телефонски апарати (5), фиксни телефонски апарати (5), ЛЦД телевизор (2), фотоапарат (2), пројектор и платно, флип чарт, канцеларијски намештај и фрижидер, Мултифункцијски уређај (2)

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2012 7.500.000,00 чланарина оснивача
2 2012 16.556.100,00 други извори средстава
3 2013 7.500.000,00 чланарина оснивача
4 2013 21.294.800,00 други извор средстава
5 2014 8.000.000,00 Чланарина оснивача
6 2014 11.699.946,00 Други извори средстава

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2012 Основе ПРАГ процедуре Јединице локалне самоуправе
2 2013 Програмирање и програмско буџетирање, ИПА фондови, Спровођење ПРАГ процедура (6) Јединице локалне самоуправе
3 2013 Међуопштинска партнерства, ПЦМ, Подршка развоју МСПП на општинском нивоу (6) Јединице локалне самоуправе
4 2013 Обука за ПРАГ процедуре (2) Јединице локалне самоуправе
5 2013 Управљање инфраструктурним пројектима у 2013.г. за представнике ЈЛС Јединице локалне самоуправе
6 2013 Припрема пројектне документације - Пријава манифестација за доделу фин. Општина Бачки Петровац
7 2013 Подршка у припреми пројектне документације на Јавни позив за доделу бестпвратних средстава Општина Бачка Паланка
8 2013 Подршка у припреми пројектне документације у оквису Exchange 4 Grant shema Општина Бечеј
9 2013 Подршка у припреми пројектне документације за јавни конкурс за доделу бесповратних средстава ЈЛС Општина Жабаљ
10 2013 Подршка у припреми пројектне документације за јавни конкурс за доделу бесповратних средстава ЈЛС са територије АПВ (5) Јединице локалне самоуправе
11 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему управљања пројектним циклусом (ПЦМ) ЈЛС Срборан
12 2014 Једнодневни тренинг за винаре и представнике локалних самоуправа из бачког региона. ЈЛС: Тител, Бечеј, Бачка Паланка, Србобран, Врбас.
13 2014 Дводневна обука за представнике ЈЛС на тему "Излаз на јединствено европско тржиште и алати за проналажење пословних партнера у ЕУ. ЈЛС: Србобран.
14 2014 Подршка у припреми пројектне документације ЈЛС: Бачки Петровац, Србобран, Сремски Карловци.

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2014 Обуке МСПП
2 2014 Консалтинг МСПП
3 2014 Менторинг МСПП

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација
1 2012 Подстицање активности на унапређењу функционалности различитих сектора локалне администрације, модернизацији управе и примени информационо - комуникационих технологија Сектори локалне администрације Локални 3.000.000,00 -
2 2012 Ревизија Стратегије развоја општине Врбас за период 2014 - 2020 године и израда Акционих планова за приоритетне области локалног економског развоја Општина Врбас Локални 1.500.000,00 Уговор о партнерству
3 2012 Повећање ефикасности општинске управе Тител за успешније коришћење ИПА предприступних фондова Европске уније и подршку развоја привреде кроз формирање Канцеларије за локални економски развој – КЛЕР КЛЕР Општине Тител Локални 1.181.000,00 Уговор о партнерству
4 2012 Креирање модерне општинске администрације у Оџацима за пружање квалитетнијих услуга грађанима и привреди путем општинског услужног центра Општина Оџаци Локални 2.600.000,00 -
5 2012 Модернизација рада општинске управе Бачки Петровац за ефикасније коришћење ИПА предприступних фондова Европске Уније КЛЕР општине Бачки Петровац Локални 902.000,00 Уговор о партнерству
6 2012 Осавремењавање рада општинске управе Бачка Паланка за ефикасније пружање подршке развоју привреде и побољшање укупног квалитета живота свих грађана локалне заједнице КЛЕР општине Бачка Паланка Локални 440.000,00 Уговор о партнерству на пројекту
7 2012 Унапређење рада и модернизација општинске управе Србобран за ефикаснију подршку локалном економском развоју и коришћење ИПА фондова Европске уније КЛЕР општине Србобран Локални 1.053.000,00 -
8 2012 Успостављање канцеларије за локално економски развој; циљ: Циљ је унапређење рада локалне самоуправе и увођење стандарда у складу са критеријумима НАЛЕД-а, а кроз оснивање КЛЕР-а КЛЕР општине Врбас Локални 54.212,00 Уговор о прижању сртучне подршке
9 2012 Успостављање канцеларије за локално економски развој КЛЕР општине Бечеј Локални 1.000.000,00 -
10 2012 Јачање институционалне инфраструктуре у Бачкој за равномерни регионални развој и коришћење ИПА 3 компоненте за регионални развој Институције регионалног развоја општине Бачка Међуопштински 851.700,00 -
11 2012 Израда пројектно - техничке документације за регионални систем водоснабдевања општина Бечеј и Нови Бечеј Општине Бечеј и Нови Бечеј Међуопштински 8.000.000,00 -
12 2012 Укључивање организација цивилног друштва у енергетске и климатске политике, њихово спровођење и праћење на локалном нивоу Општине Врбас и Кула Међуопштински 17.639.274,00 -
13 2012 Оперативни грант - Институционална подршка за развој капацитета Регионалне развојне агенција Бачка Регионална развојна агенција Бачка Међународни 35.487.500,00 [Grant contract]
14 2012 Обучавањем до посла: нови модули у оквиру Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама Радно способно становништво Регионални 65.499.591,00 [Grant contract]
15 2012 Израда интегрисане стратегије развоја бања на подручју главних саобраћајница прекограничних регија Мађарске и Србије - “КУЛИНГ КЈУБС” Бање у општини Темерин Међународни 13.336.486,00 [Subsidy contract for community funding]
16 2012 ФОКУС- Повезивање и јачање сарадње за одрживи регионални развој прекограничних регија Прекограничне регије Бачке Међународни 10.577.773,00 [Subsidy contract for community funding]
17 2012 Открити енергију општинс Национални 0,00 -
18 2013 Унапређење рада и модернизација општинске управе Србобран за ефикаснију подршку локалном-економском развоју и коришћење ИПА фондова Европске уније општина Србобран Локални 1.053.000,00 Уговор о партнерству
19 2013 Урбанистичко-архитектонско решење дела старог центра у Сремским Карловцима и непосредног окружења општина Сремски Карловци Локални 8.000.000,00 Уговор о пословној сарадњи
20 2013 Унапређење општинских капацитета за социо-економски развој и коришћење предприступних фондова Европске уније општина Мали Иђош Локални 1.500.000,00 Уговор о сарадњи
21 2013 Јачање капацитета региона Бачка за коришћење ИПА фондова у домену финансијског менаџмента и јавних набавки општине Бачког региона Међународни 341.805,00 Уговор о финансирању пројекта
22 2013 Израда стратеггије локалног одрживог развоја општине Оџаци за период 2014-2020 са акционим плановима за приоритетне области локалног одрживог развоја општина Оџаци Локални 1.800.000,00 Уговор о пословној сарадњи
23 2013 Оснивање канцеларије за локални-економски развој у Сремским Карловцима општина Сремски Карловци Локални 1.787.000,00 Уговор о партнерству на пројекту
24 2013 Божићни базар Општина Бачки Петровац Локални 715.000,00 -
25 2013 Бесплатна информатичка обука жена са територије општине Жабаљ Општина Жабаљ Локални 138.700,00 -
26 2013 Модернизација рада општинске управе Бачки Петровац за ефикасније коришћење ИПА претприступних фондова ЕУ Општина Бачки Петровац Локални 902.000,00 -
27 2013 Развој енергетске инфраструктуре у радној зони Римски шанчеви Јединице локалне самоуправе Локални 3.184.480,00 -
28 2013 Осавремењавање рада општинске управе Бачка Паланка за ефикасније прижање подршке развоју привреде и побољшање укупног квалитета живота свих грађана локалне заједнице Општина Бачка Паланка Локални 1.316.000,00 -
29 2013 Повећање ефикасности општинске управе Тител за успешније коришћење ИПА предприступних фондова ЕУ и подршку развоја привреде кроз формирање КЛЕР Општина Тител Локални 1.181.000,00 -
30 2013 Оперативни грант за јачање институционалних капацитета Регионалне развојне агенције Бачка РРА Бачка Међународни 35.355.281,00 -
31 2013 Cooling Cubes-Integrated spa development strategy for the spas situated in the area of the main traffic route through the Hungarian-Servian cross border region Бање Међународни 13.400.374,00 -
32 2014 Уређење централне градске улице у пешачку зону општне Србобран ЈЛС Србобран Локални 21.847.000,00 Пројектна апликација и уговор.
33 2014 Урбанистичко архитектонско решење дела старог центра у Сремским Карловцима и непосредног окружења. ЈЛС Сремски Карловци Локални 8.000.000,00 Уговор.
34 2014 Развој енергетске инфраструктуре у радној зони Римски шанчеви. ЈЛС обухваћене на пројекту Локални 3.184.480,00 Пројектна документација, материјали са завршне конференције.
35 2014 Формирање КЛЕР општине Сремски Карловци ЈЛС Сремски Карловци Локални 1.787.000,00 Уговор.
36 2014 Формирање дестинацијске менаџмент компаније Дунав (фаза 1). ЈЛС обухваћене на пројекту Међуопштински 13.334.702,00 Уговор.
37 2014 Успостављање дестинацијске менаџмент структуре на простору Фрушке Горе и Дунава. ЈЛС обухваћене на пројекту Међуопштински 11.000.000,00 Уговор.
38 2014 Израда студије "Развој туристичких дестинација поред река Тиса и Дунава" Области у току река Тисе и Дунава. Међународни 3.320.000,00 Уговор.
39 2014 Цоолинг цубес Области поред главних саобраћајница између Београда и Будимпеште. Међународни 1.340.373,00 Уговор.
40 2014 Оперативни грант за јачање институционалног капацитета РРА Бачка. РРА Бачка Међународни 35.355.281,00 Уговор.
41 2014 Еуропеан интегратион анд стренгтхенинг цомпетитивенсс оф СМЕ сецтор МСПП Међународни 384.000,00 Листе са радионица, електронска комуникација са партнерима.

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација
1 26.3.2012 Општина Бечеј и Регионална развојна агенција Бачка Консултанске услуге за усаглашавање стратегије локалног одрживог развоја општине Бечеј на регионалном, националном и међународном нивоу 31.05.2012.год. 1.250.000,00 Уговор о јавној набавци
2 12.3.2013 Општина Србобран и Регионална развојна агенција Бачка Стратегија развоја општине Србобран 24.03.2014 1.300.000,00 Уговор о пословној сарадњи

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР
2012 42 631 8 217 0 0
2013 28 368 6 170 202 42
2014 23 303 6 60 99 26

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број
2012 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
2
обласни ниво
локални ниво
2
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
2
национални ниво
регионални ниво
2
међуопштински ниво
3
локални ниво
9
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
1
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја Развојни документи:
- Ревизија Стратегија одрживог развоја општине Бечеј
- Израда Стратегије равномерног регионалног развоја АП Војводин
- Програм привредног развоја општине Оџаци
- Програм привредног развоја АП Војводине
2013 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
1
обласни ниво
локални ниво
8
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
3
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
11
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
13
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
1
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја Развојна документа у којима је АРРА Нови Сад учествовала:
- Учешће у изради акционог плана програма регионалног развоја АПВ
- Ревизија стратегије развоја општине Врбас за период 2014-2020 и израда Акционих планова
- Стратегија развоја општине Жабаљ за период 2014-2020 и израда Акционих планова
- Стратегија одрживог развоја општине Бач за период 2014-2020 и израда акционих планова
- Стратегија локалног одрживог развоја општине Бачка Паланка за период 2014-2020 са акционим планом
- Стратегија локалног одрживог развоја општине Србобран за период 2014-2020 са акционим планом
- Стратегија развоја општине Бачки Петровац за период 2014-2020 и израда Акционих планова
- Стратегија локалног одрживог развоја Града Сомбора за период 2014-2020 са акционим плановима
- Акциони планови за приоритетне области дефинисане ревидираном Стратегијом општине Бечеј 2014-2020
2014 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
1
обласни ниво
локални ниво
8
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
4
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
2
локални ниво
4
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
3
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја Развојна документа у којима је АРРА Бачка учествовала:
-Стратегија развоја општине Жабаљ за период 2014-2020 и израда акционих планова;
-Стратегија одрживог развоја општине Бач за период 2014-2020 и израда акционих планова;
-Стратегија локалног одрживог развоја општине Бачка Паланка за период 2014-2020 и израда акционих планова;
-Стратегија локалног одрживог развоја општине Србобран за период 2014-2020;
-Стратегија одрживог развоја општине Бачки Петровац за период 2014-2020;
-Стратегија одрживог развоја града Сомбора за период 2014-2020 и израда акционих планова;
-Ревизија постојећег стратешког документа Стратешки план развоја општине Темерин 2010-2015;
-Регионални програм развоја АП Војводина 2014-2020;
-Израда акционог плана за запошљавање Рома у општини Беочин.

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 12.01.2012.
Број решења о стицању акредитације: 02 број 48-9/12
Датум доношења решења о стицању акредитације: 27.01.2012.
Рок важења решења о стицању акредитације: 7.2.2014.
Регистарски број уписа прве акредитације: 06
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2013 10.1.2014 7.2.2014 02 број 21-1/2014 02 број 21-23/14
2 2019 18.1.2019 31.1.2019 1-04-023-1/2019-1 5 година - 8.01.2024.

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2011 55.9 одличан Оцењивање рада у 2011. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција 01 број 191/2012 од 24.04.2012. године
2012 63.3 одличан Оцењивање рада у 2012. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција 01 број 547/2013 од 24.10.2013.
2013 69.1 одличан Оцењивање рада у 2013. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја 02 број 2408-2/2014 од 25.12.2014. год. Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 211/2014 од 21.022014. године.
2014 68.3 Одличан. Оцењивање рада у 2014.-ој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњих извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја, 02 број 2454/2015 од 15.12.2015. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 број 461/2015 од 24.03.2015.
2015 46.2 Врло добар Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/11 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 43 врло добар Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-22-2017/1 од 28.09.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 56.7 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-17/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 51.3 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-17/2019/1 од 22.11.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2018. године
2019 57.6 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-6/2020-1 од 02.12.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-01-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 56 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-24/2021-1 од 26.07.2021. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 54.5 одличан Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-22/2022-1 од 10.10.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 61.6 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-4/2023-1 од 07.06.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај