Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Регионална развојна агенција Санџака "СЕДА" д.о.о. Нови Пазар

Скр. назив: СЕДА д.о.о. Нови Пазар
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 215000
Матични број: 17430521
ПИБ: 102527033

Адреса

Адреса: 7. јули бб
Место: Нови Пазар
Општина: Нови Пазар
ПТТ број: 36300
ПАК:
Е-пошта: office@seda.org.rs
Телефон: 020/332-700
Факс: 020/317-551
Web: www.seda.org.rs

Овлашћено лице

Име и презиме: Самир Качапор
Функција: директор
Е-пошта: samir.kacapor@seda.org.rs
Телефон: +381 20 332 700
Мобилни: +381 60 660 0501
Образовање: дипломирани менаџер међународног бизниса
Радни стаж: 8 година
Старост: 31

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
205-48306-88 Комерцијална банка - Експозитура Нови Пазар Шабана Коче 71 Нови Пазар
840-795743-69 Управа за трезор Поп Лукина 7-9 Београд

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Град Нови Пазар Махмутовић Др Мехо
2 локална самоуправа Општина Сјеница Турковић Муриз
3 локална самоуправа Општина Тутин Гегић Бајро
4 предузеће Војин Поповић НД д.о.о. Хаџић Емил
5 предузеће Јавно предузеће Завод за урбанизам града Новог Пазара, Нови Пазар Смаилбеговић Митхат
6 привредна комора Привредна комора Србије Чадеж Марко
7 удружења грађана Удружење грађана Грађански форум Нови Пазар Халиловић Алија
8 други оснивачи Земљорадничка задруга Тутин-у стечају Ђерлек Хасан

Области

Број области Општина Округ
1 Сјеница Златиборски округ
2 Нови Пазар Рашки округ
2 Тутин Рашки округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: 8

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VII 1 7 1 0 8
УКУПНО: 7 1 0 8

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
42 Не Четири канцеларије и ходник. У закупу.

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
Аутомобил 1
Рачунари 8
Остала опрема 6 Мрежни штампач са копир апаратом, ласерски штампач, пројектор, платно за пројектор, скенер, факс, фотоапарат, мобилни телефони, 4 клима уређаја, канцеларијски намештај и опрема

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2012 2.800.000,00 чланарина оснивача
2 2012 6.800.000,00 други извори средстава
3 2013 2.800.000,00 чланарина оснивача
4 2013 6.800.000,00 други извори средстава
5 2014 5.500.000,00 Чланарина оснивача
6 2014 6.500.000,00 Други извори средстава

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2012 "Управљање пројектним циклусом" Јединице локалне самоуправе
2 2013 Обука Управљање пројектним циклуцом (2) Јединице локалне самоуправе
3 2013 Обука за припрему инфрастуктурних пројеката Јединице локалне самоуправе
4 2014 Дводневна обука за представнике ЈЛС на тему управљања пројектним циклусом (ПЦМ) ЈЛС Нови Пазар, Сјеница, Тутин.
5 2014 Дводневна обука за представнике ЈЛС на тему управљања пројектним циклусом (ПЦМ) ЈЛС Нови Пазар, Сјеница, Тутин.

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2014 Обуке МСПП
2 2014 Консалтинг МСПП
3 2014 Менторинг МСПП

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација
1 2012 Оснивање регионалне туристичке организације Санџака Град Нови Пазар, Општине Тутин и Сјеница Међуопштински 1.600.000,00 - Уговор о оснивању регионалне туристичке организације Санџака између општина Сјеница, Тутин и Нови Пазар
2 2012 Стандардизација не-финансијских услуга, Март-Септембар 2012 у оквиру програма Пројекат одрживог развоја општине Национални 3.300.000.000,00 Уговор број 001-78/12 од 07.05.2012.
3 2012 Право на живот Дом здравља Међународни 1.100.000,00 -[Grant Contract no 2012/297-454 od 09.07.2012], Одлука о именовању чланова пројектног тима 4527 од 30.10.2012.
4 2012 Превентивне акције у сектору репродуктивног здравља Дом ѕдравља Међународни 17.886.096,00 [Grant Contrack no 2012/297-426], одлука о именовању чланова пројектног тима
5 2012 Нови Пазар место сусрета општине Међународни 16.500.000,00 - [Grant application form], Одлука о упућивању запосленог на студијско путовање у оквиру пројекта
6 2012 Центар за развој Пештери Пољопривредници Међународни 126.500.000,00 - [Grant support Agreement UNOPS-EUPROGRES 2012- Grants 018 No. 036-9/12, 27.03.2012.< Grant Support Agreement in Resprect of Establishment of Prester Development Centre No. 029-01/11,01.09.2011],
7 2012 Feasibility study on regional biomass utilization општине Рашке области Међународни 0,00 [Grant Agreement no.011MCDNP01]
8 2014 Building Sandzak SME competitiveness предузетници Међународни 460.896.753,00 [Modification grant agreement no. 01 to AID 169-C-00-11-00102 SLD_Grant agreement no.21IMICDNP03
9 2013 Право на живот болнице Међународни 11.000.000,00 -
10 2013 Центар за развој Пештера привредници и ЈЛС Међународни 126.500.000,00 -
11 2013 Превентивне акције у сектору репродуктивног здравља болнице Међународни 17.886.096,00 -
12 2013 Подизање капацитета произвођача млека и млечних производа из региона Санџак кроз размену искустава и знања са произвођачима из Републике Чешке привредници Међународни 1.390.120,00 -
13 2013 Подршка произвођачима млека и млечних производа са Пештера привредници Међународни 5.460.000,00 -
14 2013 Унапређење практичних вештина за индустрије текстила и обуће у Новом Пазару, Тутину, Рашки и Сјеници привредници Међународни 7.440.048,00 -
15 2013 Подршка конкуретности МСПП у региону МСПП Међународни 5.561.684,00 -
16 2013 Пројекат подршке развоју приватног сектора у Јужној и Југозападној Србији Јединице локалне самоуправе Међународни 348.500.000,00 -

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР
2012 23 281 10 234 29 7
2013 28 323 6 204 13 3
2014 55 462 6 51 16 16

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број
2012 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
1
обласни ниво
локални ниво
4
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја - Регионална развојна стратегија за регион Шумадије и Западне Србије
- Стратешки план одрживог развоја Града Новог Пазара и Акциони план 2012-2016
- "Локални акциони план за развој омладинског предузетништва у општини Сјеници"
-"Локални акциони план за развој омладинског предузетништва у општини Тутин
- Студија за коришћење регионалне биомасе на подручју Града Новог Пазара и ошђтина Тутин и Сјеница
2013 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
1
обласни ниво
локални ниво
4
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
8
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
3
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја Развојна документа на којима је учествовала АРРА Нови Пазар:
- Регионална развојна стратегија за регион Шумадије и Западне Србије
- Акциони план за побољшање положаја Ромске популације у Новом Пазару 2013-2017
- Акциони план града Новог Пазара за период 2012-2016
- Локални акциони план запошљавања младих у граду Новом Пазару за 2013. годину
- Акциони план за побољшавање положаја жена и унапређење родне равноправности 2013-2016
2014 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
2
обласни ниво
локални ниво
1
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
5
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
2
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја Развојна документа у којима је учествовала СЕДА:
-Програм имплементације регионалних просторних планова за подручја Златиборског и Моравичког управног округа;
-Стратегија развоја водоснабдевања града Новог Пазара 2014;
-Анализа вештине радне снаге, процена потреба и мапирање ланаца вредности у сектору текстила и обуће.

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 29.02.2012.
Број решења о стицању акредитације: 02 број 48-21/12
Датум доношења решења о стицању акредитације: 07.03.2012.
Рок важења решења о стицању акредитације: 12.3.2014.
Регистарски број уписа прве акредитације: 09
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2013 5.3.2014 13.3.2014 02 број 21-39/2014 02 број 21-42/14
2 2019 13.3.2019 15.3.2019 1-04-023-8/2019-1 5 година - 15.03.2024.

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2012 56.6 одличан 2. Оцењивање рада у 2012.-ој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је aгенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у Евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја 01 број 551/2013 од 24.10.2013. године Комисије за вредновање
2013 108.4 одличан Оцењивање рада у 2013-ој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у Евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја 02 број 2408-3/2014 од 25.12.2014. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 221/2014 од 21.02.2014.
2014 68.2 Одличан Оцењивање рада у 2014.-ој години извршено је након увида у документацију о рализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником, и извештаја, 02 број 2490/2015 од 17.12.2015. Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 бр. 461/2015 од 24.03.2015. године.
2015 54.4 Одличан Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/15 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 38 добар Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-42-2017/1 од 27.12.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 38.7 добар Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-25/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 39.4 врло добар Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-26/2019/1 од 12.09.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 46.5 врло добар Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-18/2020-1 од 02.12.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-01-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 48.6 врло добар Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-38/2021-1 од 15.12.2021. године, Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 50.1 врло добар Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-35/2022-1 од 19.12.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 49.1 врло добар Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-43/2023-1 од 21.12.2023 године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај