Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине д.о.о. Лозница

Скр. назив: Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине д.о.о.
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 150000
Матични број: 20951150
ПИБ: 108199793

Адреса

Адреса: Јована Цвијића 20
Место: Лозница
Општина: Лозница
ПТТ број: 15300
ПАК:
Е-пошта: office@rrappr.rs
Телефон: + 381 15 875 993; +381 15 876 096
Факс:
Web: www.rrappr.rs

Овлашћено лице

Име и презиме: Данијела Марковић
Функција: директор
Е-пошта: dmarkovic@rrappr.rs
Телефон: +381 15 876 096
Мобилни: +381 64 9942 393
Образовање: дипл. професор социологије
Радни стаж: 4 године
Старост: 37

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
310-210574-58 НЛБ Банка - Лозница
840-786743-06 Управа за трезор - Лозница

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Град Лозница Петровић Видоје
2 локална самоуправа Општина Крупањ Грујић Раде
3 локална самоуправа Општина Љубовија Мићић Мирослав
4 локална самоуправа Општина Мали Зворник Лазић Миодраг
5 локална самоуправа Општина Осечина Стевановић Ненад
6 удружења грађана Опште удружење предузетника Богатић Берић Радосав
7 удружења грађана Опште удружење предузетника Лозница Глибетић Зоран
8 удружења грађана Опште удружење предузетника Љубовија Јовановић Владан
9 удружења грађана Опште удружење предузетника Мали Зворник Савић Драган
10 локална самоуправа Општина Богатић Бесеровац Ненад

Области

Број области Општина Округ
1 Лозница Мачвански округ
1 Крупањ Мачвански округ
1 Љубовија Мачвански округ
1 Мали Зворник Мачвански округ
2 Осечина Колубарски округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: 7

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VII 1 6 1 0 7
УКУПНО: 6 1 0 7

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
92 Не Пословни канцеларијски простор који чине: 5 канцеларија и заједничке просторије

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
Рачунар 7
Скенер 1
Ласерски штампач 2
Екстерни хард диск 1
Дигитални фотоапарат 1
Читач картица 1
Телефонска централа 1
Системски телефон 2
Телефон са идентификацијом 2
Портни свич 1
Звучници за стони рачунар 1
Продужни кабал са напонском заштитом 3
Канцеларијски сто 6
Канцеларијска столица 13
Канцеларијска фотеља 1
Конференцијски сто 1
Ормар 3
Плица / отворена 3
Полица са фиокама 6

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2014 7.050.000,00 чланарина оснивача
2 2015 7.050.000,00 чланарина оснивача
3 2016 39.250.000,00 чланарине оснивача

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Припрема предлога пројеката" ЈЛС: Богатић и Мали Зворник.
2 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Обука за инфраструктурне пројекте". ЈЛС: Шабац, Лозница, Ужице, Ариље, Прибој, Косјерић, Пожега и Нова Варош
3 2014 Припрема пројетне документације ЈЛС: Љубовија, Лознница.
4 2015 стандардизовани сет услуга АРРА ЈЛС: сви оснивачи
5 2015 стандардизовани сет услуга за ММСПП ММСПП
6 2015 менторинг МСПП и кластери
7 2016 обука "увод у ПРАГ процедуре" ЈЛС: Крупањ, Мали Зворник, Осечина, Љубовија и Лозница
8 2016 обука "припрема предлога пројекта" ЈЛС: Лозница, Осечина и Богатић

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2014 Обуке МСПП
2 2014 Консалтинг МСПП
3 2015 Менторинг МСПП и кластери
4 2015 Консалтинг ММСПП
5 2015 Обуке ММСПП
6 2016 Менторинг МСПП и кластери
7 2016 Консалтинг ММСПП
8 2016 Обуке ММСПП

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација
1 2014 Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу ЈЛС обухваћене на пројекту Локални 170.152,00 Уговор о међусобној сарадњи.
2 2014 Подршка политици за децу и малде у Србији АИД 8814 Млађа популација Локални 975.816,00 Уговор о међусобној сарадњи.
3 2014 Млади са визијом за бољу будућност Млађа популација Локални 768.000,00 Уговор о међусобној сарадњи.
4 2014 Живимо заједно Млађа популација Локални 1.597.028,00 Уговор о међусобној сарадњи.
5 2014 Набавка система за наводњавање као подршка породичним газдинствима Локални пољопривредници Локални 1.741.990,00 Уговор о међусобној сарадњи.
6 2014 Унапређење популационог статуса дивљачи заштићене ловостајем, кроз повећање броја и побољшање популационих особина дивљих свиња. Општина Љубовија Локални 2.100.000,00 Уговор о међусобној сарадњи.
7 2014 Унапређење управљања отпадом у општини Богатић и Владимирци. ЈЛС обухваћене на пројекту Локални 19.574.397,00 Уговор о међусобној сарадњи.
8 2015 Подршка политици за децу и младе деца и млади Локални 975.816,00 потврда о учешћу на пројекту
9 2015 Набавка и додела пластеника као подршка породичним газдинствима у руралном делу општине Љубовија пољопривредна газдинства Локални 1.741.990,00 изјава о учешћу на реализацији пројекта
10 2015 Ја се бавим спортом, а ти? деца и млади Локални 991.650,00 изјава о учешћу на реализацији пројекта
11 2016 Управљање отпадом и отпадним водама ЈЛС Локални 297.600.000,00 изјава о учешћу на реализацији пројекта
12 2016 Формирање националне асоцијације наставника и родитеља - партнерски за образовање ЈЛС Локални 1.170.152,00 изјава о учешћу на реализацији пројекта
13 2016 Успостављање КЛЕР у општини Мали Зворник ЈЛС Локални 306.000,00 изјава о учешћу на реализацији пројекта
14 2016 Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи ЈЛС Локални 985.236,00 изјава о учешћу на реализацији пројекта
15 2016 Подршка руралном и регионалном развоју у РС институције на локалном, регионалном и националном нивоу Национални 194.400.000,00 изјава о учешћу на реализацији пројекта

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР
2014 16 191 0 113 20 7
2016 27 384 5 118 25 22

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број
2014 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
обласни ниво
локални ниво
8
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
1
локални ниво
5
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
3
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја Развојна документа на којима је АРРА учествовала:
-Стратегија локалног одрживог развоја;
-Локални акциони план за запошљавање;
-Локални акциони план за младе града Лознице;
-Стратегија локалног одрживог развоја;
-Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Лознице;
-План одбране од поплава;
-План заштита од Пожара општине Богатић;
-Акциони план општине Богатић.
2016 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
обласни ниво
локални ниво
7
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
национални ниво
1
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
4
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
2
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја /

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 27.12.2013.
Број решења о стицању акредитације: 02 број 21-9/14
Датум доношења решења о стицању акредитације: 27.01.2014.
Рок важења решења о стицању акредитације: 2 године
Регистарски број уписа прве акредитације:
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2016 18.12.2015 29.3.2016 06-00-3/2016-02-4 5 година
2 2021 11.2.2021 11.3.2021 1-04-023-1/2021-2 14.04.2026.

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2014 46.3 Врло добар Оцењивање рада у 2014.-ој години, извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја, 02 број 2453/2015 од 15.12.2015. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решење 02 бр. 461/2015 од 24.03.2015. године.
2015 38.8 Добар Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/5 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 41.7 врло добар Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-1/2017-1 од 28.09.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 39.6 добар Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-18/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 49.6 врло добар Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-10/2019/1 од 12.09.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 44.3 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-12/2020-1 од 12.10.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-01-119-9/2019 од 22. марта 2020. године
2020 44.5 врло добар Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-4/2021-1 од 04.03.2021. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 40.7 врло добар Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-7/2022-1 од 05.08.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 46.8 врло добар Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-12/2023-1 од 07.06.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај