Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионални развојни савети | Регионални развојни савет за Регион Војводине

Регионални развојни савет за Регион Војводине

Регионални развој савет за Регион Војводина има председника и 17 чланова. Мандат председнику и члановима траје пет година.

Председник Регионалног развојног савета за Регион Војводина је Дејан Авдаловић, саветник председника Владе Аутономне покрајине Војводине.

Чланови Савета су:
(1) Еди Мајсторовић, државни секретар у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе, представник Владе;
(2) Ратко Филиповић, председник Привредне коморе Војводине, на предлог Владе Аутономне покрајине Војводине, представник Аутономне покрајине Војводине;
(3) др Живорад Смиљанић, председник општине Апатин, представник локалне самоуправе на предлог Општинског већа Апатина;
(4) Саша Павлов, заменик градоначелника Панчева, представник локалне самоуправе на предлог Градског већа Панчева;
(5) Оливера Симовић, шеф Канцеларије за локални економски развој при Служби извршних органа града Новог Сада, представник локалне самоуправе на предлог Градског већа Новог Сада;
(6) Бојан Радман, заменик председника општине Бачка Паланка, представник локалне самоуправе на предлог Општинског већа Бачке Паланке;
(7) Павел Марчок, председник општине Бачки Петровац, представник локалне самоуправе на предлог Општинског већа Бачког Петровца;
(8) Милан Станимировић, председник општине Врбас, представник локалне самоуправе на предлог Општинског већа Врбаса;
(9) Саво Добранић, председник општине Кикинда, представник локалне самоуправе на предлог Општинског већа Кикинде; (10) Ференц Балаж, председник општине Чока, представник локалне самоуправе на предлог Општинског већа Чоке;
(11) мр Иван Бошњак, градоначелник Зрењанина, представник локалне самоуправе на предлог Градског већа Зрењанина;
(12) Сава Чојчић, председник општине Пећинци, представник локалне самоуправе на предлог Општинског већа Пећинци;
(13) Ирена Живковић, директор Регионалног центра за друштвено-економски развој „Банат” из Зрењанина, представник цивилног сектора на предлог председника општине Вршац;
(14) Славко Манчев, директор ЈП „Младост” Опово, представник јавног сектора на предлог председника општине Опово;
(15) проф. др Мирослав Весковић, ректор Универзитета у Новом Саду, представник јавног сектора на предлог Регионалне развојне агенције Бачка;
(16) Латиновић Драгиша, помоћник председника општине Нова Црња, представник јавног сектора на предлог председника општине Нова Црња;
(17) Милан Мирић, директор Регионалне развојне агенције Срем, представник цивилног сектора на предлог Регионалне развојне агенције Срем.”

  • Штампај